DIVE CENTER – SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní základnouDenní stav k 20. 9. 2021

maximální hloubka lokality : 23m

 • viditelnost do hloubky 10m : cca 4-5m, teplota vody cca 16°C
 • viditelnost od hloubky 10m : 5-7m, teplota vody cca 11°C

tendence : zlepšování viditelnosti, pokles teploty vody.

Hlavní atrakce lokality – vrak vrtulníku Mi 8

V hloubce 10m je usazena hlavní atrakce lomu, vrak vrtulníku Mi8, s nímž havarovali americký kosmonaut Cernan a český astronaut Remek v roce 2006 u Plané v jižních Čechách,

 

 

fotografie dne

autor Hynek Kašpar

 

POTYA SSI – oficiální základna a škola přístrojového potápění SSI – N° 722132

PROVOZNÍ DOBA  2021

od 1. 9.2021

pondělí až pátek areál uzavřen !!!

možnost pouze přístrojového potápění po předchozí telefonické dohodě. 

SOBOTA A NEDĚLE

9:00 – 18:00 hodin

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY !!!

Dotazy a rezervace ubytování : 604 555 983 nebo 603 265 976.

,

,

 

Naše základna SSI POTYA – lom Bořená Hora

DIVE CENTRUM SSI POTYA  Lom Bořená Hora

CENÍK 2021 vstupné

od 1. 6. 2021

Upozornění – nepřijímáme platby platebními kartami! pouze v hotovosti na místě nebo předem na účet.

Denní vstupné  – potápění a freediving  :

Potápěč / freediver :  250,- Kč osoba / den

Dospělá osoba – doprovod, od 15 let včetně  seniorů a studentů : 100,- Kč osoba / den

Děti od 3 do 15 let : 60,- Kč /den

Děti do 3 let zdarma 

Parkování automobil : 30,- Kč /den

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři výuky!

Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravňující jí k samostatnému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU SE PSY I JINÝMI ZVÍŘATY !!!

!!! opravdu Vás s nimi dovnitř areálu nepustíme !!!

 

 

Potápěčský servis a půjčovna

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve : 15,- Kč 

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

potápěčská láhev 12 nebo 15 litrů – 100,- Kč / den

cena bez obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor

plus naplnění vzduchem : 15,- Kč  / litr objemu dané lahve

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 280,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 325,- Kč

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 550,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 850,- Kč / den

k setu účtován vzduch s lahví podle zvolené velikosti.

2.3 Jednotlivé části výstroje

Maska, haupna, botičky, ploutve, rukavice nebo opasek :

 • za kus nebo pár : 30,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET

 • za kus nebo pár : 100,- Kč / den

Suchý oblek

 • za kus  : 300,- Kč  / den
 • plus podoblek : 150,- Kč / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg :  5,- Kč  / den

 

PROVOZNÍ ŘÁD – DIVE CENTRE POTYA SSI : 722132

 Přístrojové potápění, freediving a vodní sporty na lomu Bořená Hora – Štětkovice

I. Provozovatel základny

Provozovatel :

POTYA spol. s r.o , Šumberova 342/20, 162 00 Praha 6, ICO : 27399826 DIC : CZ27399826. a

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplátce DPH

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán volný pohyb psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel POTYA spol. s r,o. a Klub potápěčů POTYA

V platnosti od 1. 1. 2015

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy přístrojového potápění – SSI POTYA – DIVE CENTER N°722132Ponor na zkoušku u nás je jen  začátkem …

Objevte podmořský svět, potápějte se v uzavřené vodě nebo přímo na naší potápěčské základně POTYA a získejte uznání SSI Try Scuba. Program SSI Try Scuba se koná v mělké vodě a představuje potápěčské dobrodružství, které si může užít celá rodina. Začněte ještě dnes!

Program SSI Try Scuba je nejlepší způsob, jak poprvé zkusit potápění. Budete se potápět v uzavřené vodě nebo na naší potápěčské základně na lomu Bořená Hora, kde se o vás dobře postará náš instruktor, takže si užijete nezapomenutelné první dýchání pod vodou a kouzlo potápění. Čekají na vás nekonečná dobrodružství s potápění a tento kurz začíná tím, co vás čeká. Začněme ještě dnes!

požadavky na minimální věk : 8 let

CENA PROGRAMU PRO 1 OSOBU : 1 750,- CZK

 • poskytujeme množstevní slevy při konání ponorů pro skupiny a teambuilding aktivity.
 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení, a vstupné na naší základnu POTYA.
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání.

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

 

Chcete-li se potápět, kdekoli chcete a s kýmkoli chcete, přihlaste se do programu Open Water Diver. Díky této mezinárodní certifikaci se stanete součástí exkluzivní skupiny podvodních průzkumníků, o které většina lidí jen sní! Naučit se potápět je mnohem jednodušší, než si myslíte. Přihlaste se do programu SSI Open Water Diver právě teď!

 

 

Celosvětově uznávaný výcvikový program je tím nejlepším způsobem, jak začít své celoživotní dobrodružství jako certifikovaný potápěč. Individuální výuka je kombinována s výcvikem ve vodě, přičemž získáváte dovednosti a zkušenosti potřebné k tomu, aby jste se pod vodou cítili skutečně pohodlně. Po absolvování kurzu budete certifikováni jako samostatní potápěči na otevřené vodě SSI Open Water Diver.

požadavky na minimální věk : 10 let

CENA KURZU SSI OWD PRO 1 OSOBU : 11 750,- CZK

 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení, a vstupné na naší základnu POTYA po celou dobu trvání kurzu.
 • cena zahrnuje certifikační poplatek asociaci SSI za vystavení doživotní karty vaší nové kvalifikace. 
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání jednotlivých lekcí kurzu.
 • cena nezahrnuje ubytování na základně v případě turnusového konání kurzu na našem lomu po více dní za sebou. Cena noclehu v chatce 200,- Kč / noc.
 • cena nezahrnuje náklady spojené s konáním závěrečných ponorů kurzu konaných na lokalitách mimo ČR, Tedy nezahrnuje ceny za ubytování, stravování a cestovní náklady, např. Chorvatsko, Malta, Rakousko, Španělsko atd. 

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

 

Nejbližší  volný termín zahájení kurzu OWD pro Vás 

1. 11. 2021  – místo zahájení PRAHA – od 18:00 hodin

salonek restaurace SOLIDARITA – Divadlo Strašnice – P10

 

Předpoklady pro absolvování kurzu OWD

 • způsobilost k plavání
 • žádné předpokládané již absolvované kvalifikace v potápění
 • dobrý zdravotní stav

Předpokládaný rozsah kurzu : 16 – 32 hodin

 • teorie cca 6 hodin
 • počet lekcí na bazénu nebo otevřené vodě : 10
 • maximální výcviková hloubka : 18 m

 

Obchod a servis zastoupených značgggggggggggggggggggggggggggggggggg

Cesty za potápěním, paddleboarding a další aktivity Klubu potápěčů PotyaOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt


Neváhejte a pište nám ještě dnes … 

DIVE CENTER-  SSI POTYA – N°722132

Bořená Hora 5 – centrum vodních sportů POTYA

264 01 Štětkovice u Sedlčan

 

Kontakt : Ing. Daniel Ryl, vedoucí instruktor SSI – ID – 1701290

+420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

 

POTYA spol. s r.o., IČO 27399826, DIČ CZ27399826

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO 22612190, neplátce DPH

Šumberova 342/20, 162 00 Praha 6

 

 

Kontaktní formulář