DIVE CENTER – SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní základnouDenní stav k 30. 9. 2021

maximální hloubka lokality : 23m

 • viditelnost do hloubky 10m : cca 4-6m, teplota vody cca 15°C
 • viditelnost od hloubky 10m : 5-7m, teplota vody cca 10°C

tendence : zlepšování viditelnosti, pokles teploty vody.

Hlavní atrakce lokality – vrak vrtulníku Mi 8 _ 20 let od Havarie

Armádní vrtulník Mi-8S vzlétl z Vypichu v Praze v neděli 28. října 2001 s bývalým americkým astronautem českého původu Eugenem Cernanem a českým kosmonautem Vladimírem Remkem na palubě na cestu do Bernatic u Tábora, odkud pocházel Cernanův dědeček – Josef Cihlář. Při přistávání před třetí hodinou odpoledne vrtulník havaroval, když došlo k náhlému poklesu výkonu motoru a v důsledku toho k tvrdému přistání do terénu, při kterém byl vrtulník poškozen. Na palubě vrtulníku cestovalo 12 lidí. Jedna z příčin říjnového pádu vojenského vrtulníku byla prázdná palivová nádrž a blokace přeplnovaní záložních nadrží. Vrak stroje byl poté odkoupen, „očesán“ o vrtule a další části motoru, které by mohly být ekologickou hrozbou pro lom a potopen na dno našeho Štětkovického lomu SSI POTYA Bořená Hora.

 

 

fotografie dne

autor Hynek Kašpar

 

POTYA SSI – oficiální základna a škola přístrojového potápění SSI – N° 722132

PROVOZNÍ DOBA  2021

od 1. 9.2021

pondělí až pátek areál uzavřen !!!

možnost pouze přístrojového potápění po předchozí telefonické dohodě. 

SOBOTA A NEDĚLE

9:00 – 18:00 hodin

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY !!!

Dotazy a rezervace ubytování : 604 555 983 nebo 603 265 976.

,

,

 

Naše základna SSI POTYA – lom Bořená Hora

DIVE CENTRUM SSI POTYA  Lom Bořená Hora

CENÍK 2021 vstupné

od 1. 6. 2021

Upozornění – nepřijímáme platby platebními kartami! pouze v hotovosti na místě nebo předem na účet.

Denní vstupné  – potápění a freediving  :

Potápěč / freediver :  250,- Kč osoba / den

Dospělá osoba – doprovod, od 15 let včetně  seniorů a studentů : 100,- Kč osoba / den

Děti od 3 do 15 let : 60,- Kč /den

Děti do 3 let zdarma 

Parkování automobil : 30,- Kč /den

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři výuky!

Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravňující jí k samostatnému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU SE PSY I JINÝMI ZVÍŘATY !!!

!!! opravdu Vás s nimi dovnitř areálu nepustíme !!!

 

 

Potápěčský servis a půjčovna

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve : 15,- Kč 

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

potápěčská láhev 12 nebo 15 litrů – 100,- Kč / den

cena bez obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor

plus naplnění vzduchem : 15,- Kč  / litr objemu dané lahve

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 280,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 325,- Kč

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 550,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 850,- Kč / den

k setu účtován vzduch s lahví podle zvolené velikosti.

2.3 Jednotlivé části výstroje

Maska, haupna, botičky, ploutve, rukavice nebo opasek :

 • za kus nebo pár : 30,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET

 • za kus nebo pár : 100,- Kč / den

Suchý oblek

 • za kus  : 300,- Kč  / den
 • plus podoblek : 150,- Kč / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg :  5,- Kč  / den

 

PROVOZNÍ ŘÁD – DIVE CENTRE POTYA SSI : 722132

 Přístrojové potápění, freediving a vodní sporty na lomu Bořená Hora – Štětkovice

I. Provozovatel základny

Provozovatel :

POTYA spol. s r.o , Šumberova 342/20, 162 00 Praha 6, ICO : 27399826 DIC : CZ27399826. a

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplátce DPH

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán volný pohyb psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel POTYA spol. s r,o. a Klub potápěčů POTYA

V platnosti od 1. 1. 2015

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy přístrojového potápění od SSI POTYA – DIVE CENTER N°722132Ponor na zkoušku u nás je jen začátkem …

Objevte podmořský svět, potápějte se v uzavřené vodě nebo přímo na naší potápěčské základně POTYA a získejte uznání SSI Try Scuba. Program SSI Try Scuba se koná v mělké vodě a představuje úžasné první potápěčské dobrodružství, které si může užít celá rodina. Začněte ještě dnes! kontaktujte nás potya@seznam.cz

Program SSI Try Scuba je nejlepší způsob, jak si poprvé zkusit potápění s přístrojem. Budete se potápět v uzavřené vodě – bazénu nebo na naší potápěčské základně na lomu Bořená Hora, kde se o vás plně postará náš instruktor SSI. Užijete nezapomenutelné první dýchání pod vodou a kouzlo potápění. Čekají na vás nekonečná dobrodružství  a pokud bude pokračovat řádným kurzem SSI OWD je Vám svět pod vodní hladinou otevřen dokořán. Začněme ještě dnes!

požadavky na minimální věk : 8 let, vhodné od 10 let

CENA PROGRAMU PRO 1 OSOBU : 1 750,- CZK

 • poskytujeme množstevní slevy při konání ponorů pro skupiny a teambuilding aktivity.
 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení a vstupné na naší základnu POTYA.
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání.
 • BONUS – poukaz na slevu 2x 500,- Kč pro Vás případně i pro vašeho partnera, v případě přihlášení se do kurzu SSI OWD do 12 měsíců po absolvování tohoto ponoru na zkoušku. Poukaz je nepřenosný na jinou osobu

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

BONUS PRO VÁS I PARTNERA – SLEVA 2 x 500,- Kč z ceny kurzu OWD

Rozhodnete-li se po absolvování ponoru na zkoušku pro vstup do kurzu SSI OWD a podáte-li přihlášku spolu s úhradou zálohy do 12 měsíců, odečteme Vám 500,- Kč z aktuální ceny kurzu OWD. Vlastní termín zahájení výuky je dán dohodou.

BONUS – SLEVA 500,- Kč PRO VÁŠEHO PARTNERA V KURZU OWD

Pokud do kurzu SSI OWD s sebou přivedete do daného termínu svého partnera či kolegu, platí BONUS SLEVY 500,- Kč také i pro něj. 

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

Jsme jedinou školou přístrojového potápění s vlastní potápěčkou základnou. Naše centrum POTYA provozuje již od roku 2007  zatopený lom v Bořené Hoře u Sedlčan jako jednu z nejlepších základen v ČR. Vybudovali jsme, jak skvělé zázemí, tak i vykonali mnoho pro dobrou celoroční viditelnost ve vodě a pro pohodové potápění vůbec.

Již pod roku 2005 se naše společnost POTYA spol.  s r.o. pohybuje v prostředí přístrojového potápění, vykonává jak výuku kurzů tak i ponory na zkoušku, věnuje se i cestám za potápěním jak k mořským destinacím tak i k sladkovodním lokalitám. Jsme významným partnerem obchodních značek MARES, WATERPROOF, APEX a dalších.

Nyní jsme zapojeni do výcvikového systému potápěčské asociace SSI, www.divessi.com jako standartní škola a centrum přístrojového potápění N°722132.

Jsme partnery pro benefitní programy firem a společností. Ověřte si zda můžete u nás čerpat vaše firemní benefity. Pokud ne, jistě najdeme způsob jak to zařídit, aby jste své výhody uplatnili u nás. Stačí napsat na potya@seznam.cz

 

Je samozřejmostí, že jak ponory na zkoušku, tak i výuka kurzů SSI probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů a jejich asistentů. Náš team je připraven po celou dobu kurzu Vám výuku co nejvíce zpříjemnit a pomoci Vám při zdolávání případných obtíží. Přístrojové potápění je zdravotně a fyzicky náročné jako obvyklé sporty, není třeba se čehokoliv bát, je třeba však míti respekt, a to jak k vodnímu prostředí, tak i případně k obyvatelům této vodní říše.

Jsme v této říši díky naší potápěčské technice vždy jen na milé návštěvě. Věříme, že I vy budete z objevování rozmanitého podvodního světa nadšeni a plni pozitivních zážitků.

… těšíme se na Vás, za SSI POTYA TEAM

Daniel Ryl, hlavní instruktor centra – ID 1701290

DIVE SSI je celosvětově uznávanou asociací pro výuku přístrojového potápění. Nejenom výukové programy, ale rozsáhlé podpůrné programy plynoucí s partnerství s jednou největších společností v oblasti potápěčského vybavení firmou MARES, spolu s komplexním přístupem i logistikou jsou základnou pro Vaše bezpečné sportovní vyžití při potápění . Více na www.divessi.com.

 Začněte kurzem OWD s námi … nyní v AKCI jen za 9 990,- Kč

Chcete-li se potápět, kdekoli chcete a s kýmkoli chcete, přihlaste se do programu Open Water Diver. Díky této mezinárodní certifikaci se stanete součástí exkluzivní skupiny podvodních průzkumníků, o které většina lidí jen sní! Naučit se potápět je mnohem jednodušší, než si myslíte. Přihlaste se do programu SSI Open Water Diver právě teď!

 

 

Celosvětově uznávaný výcvikový program je tím nejlepším způsobem, jak začít své celoživotní dobrodružství jako certifikovaný potápěč. Individuální výuka je kombinována s výcvikem ve vodě, přičemž získáváte dovednosti a zkušenosti potřebné k tomu, aby jste se pod vodou cítili skutečně pohodlně. Po absolvování kurzu budete certifikováni jako samostatní potápěči na otevřené vodě SSI Open Water Diver.

požadavky na minimální věk : 10 let

ZÁKLADNÍ CENA KURZU SSI OWD PRO 1 OSOBU : 12 900,- CZK

AKČNÍ CENA KURZU SSI OWD PRO 1 OSOBU : 10 990,- CZK

 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení, a vstupné na naší základnu POTYA po celou dobu trvání kurzu.
 • cena zahrnuje certifikační poplatek asociaci SSI za vystavení doživotní karty vaší nové kvalifikace. 
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání jednotlivých lekcí kurzu.
 • cena nezahrnuje ubytování na základně v případě turnusového konání kurzu na našem lomu po více dní za sebou. Cena noclehu v chatce 200,- Kč / noc.
 • cena nezahrnuje náklady spojené s konáním závěrečných ponorů kurzu konaných na lokalitách mimo ČR, Tedy nezahrnuje ceny za ubytování, stravování a cestovní náklady, např. Chorvatsko, Malta, Rakousko, Španělsko, Egypt atd. 

Předpoklady pro absolvování kurzu OWD

 • způsobilost k plavání
 • žádné předpokládané již absolvované kvalifikace v potápění
 • dobrý zdravotní stav

Předpokládaný rozsah kurzu : 24 – 32 hodin

 • teorie cca 6 hodin
 • počet lekcí na bazénu nebo otevřené vodě : 10, 6-8 ponorů
 • maximální výcviková hloubka : 18 m

 

VÍKENDOVĚ  KURZY SSI OWD NA NAŠÍ ZÁKLADNĚ
Naše kurzy OWD jsou pořádany přes víkend na naší základně SSI v lomu Bořená Hora u Sedlčan. Výuka kurzu OWD je  rozložena do ze dvou víkendových modulů I a II. Kurz OWD vždy začíná seznamovací schůzkou konanou zpravidla v Praze, na níž proběhne jak seznamení s dalšími informacemi ke kurzu, tak již úvodní hodiny teorie. délka schůzky cca 2,5 hodiny.
Nejbližší  volný termín zahájení kurzu SSI OWD pro Vás 

1. 11. 2021  – místo zahájení PRAHA,  od 18:00 hodin

salonek restaurace SOLIDARITA – Divadlo Strašnice – P 10

OBSAH VÝKENDOVÉHO KURZU OWD

Celková délka kurzu : 4 dny

Termíny modulů I a II : sobota od 10:00 do 18:00 hodin

Termín absolvování obou modulů I a II kurzu OWD je na dohodě s instruktory, moduly nemusí následovat po osobě, nemusí tedy jíti o dva po sobě jsoucí víkendy. V případě zájmu je možné přijet na základnu již v patek a přenocovat, a to jak v pátek tak i v sobotu v naší chatě. Minimální účat v modulů 3 studenti. Kapacita ubytování 9 lůžek.

Individuální výuka kurzu OWD mimo víkendové moduly je možná po dohodě s instruktory dle našich časových možnosti. Pracujeme také i s handykapovanými studenty a dětmi.

CO SI MÁM SEBOU PŔINÉST, CO BUDU POTŘEBOVAT ???

Seznamovací schůzka

– osobní doklady, psací potřeby

První modul I – výuka teorie a první ponory ve vodě

– vybavení ABC :  potápěčská maska. šnorchl, neoprenové  boty a ploutve

– ručník a plavky

– ostatní materiály a potřeby dle informací z úvodní schůzky

NEMÁTE ” ABC ” ??? TO SAMOZŘEJMĚ NEVADÍ :.)

Na úvodní schůzce Vám nabídneme k zakoupení vhodné základní vybavení tzv. ABC  bud z nabídky našeho my-shop POTYA s 15% SLEVOU nebo si můžete vybrat celý komplet ABC jako set v nabídce na SETY výstroje pro OWD, klikni zde. Vybrané vybavení ABC Vám samozřejmě bude předáno před konáním ponorů v rámci modulů kurzu OWD, a také i další vybavení, které si u nás pořídíte při úvodní první objednáce,  se slevou 10%. Věřte získate nejenom kvalifikovnou radu při výběru, ale i významnu finanční úsporu.

BONUSY PRO  KURZISTY SSI OWD

15 % SLEVA NA ZAKOUPENÍ ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ – tzv. ABC

 Z hygienických, ale i praktických důvodů je dobré míti toto vybavení vlastní. Lze si vybrat z nabídky našeho my-shop POTYA nebo si zakoupit již od nás navržené SETY ABC základního vybavení již před prvními lekcemi v kurzu OWD.

 • potápěčská maska se šnorchlem MARES
 • potápěčské ploutve a potápěčské botičky MARES /WATERPROOF

10% SLEVA NA ZAKOUPENÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ – první objednávka

V průběhu kurzu OWD nebo i po jeho absolvování má každý možnost uplatnit 10% slevu při prvním nákupu vybavení pro přístrojové potápění v rámci tzv.. první objednávky. Vybavení si lze zakoupit z našeho my-shop POTYA, vyberete si a poskládáte z naší nabídky svou výstroj dle svých představ a možností, s výběrem Vám pomůžeme jak radou tak i praktickou ukázkou.

 • potápěčské jackety a křídla MARES
 • potápěčské automatiky a měřící přístroje MARES, APEKS
 • potápěčské počítače MARES
 • potápěčské obleky a příslušenství MARES, WATERPROOF
 • ostatní příslušenství

5% SLEVA NA KAŽDÝ DALŠÍ NÁKUP v my-shop POTYA

Všem našim absolventům kurzů SSI POTYA do odvolání nabízíme 5% slevu na nákup všeho potřebného, a to nejenom námi zastoupených značek, stačí se na nás obrátit s dotazem a my obratem sdělíme jak cenu tak i dostupnost požadovaného vybavení.  Rádi oceníme vaší přízeň a podporu našemu centru SSI POTYA.

ADVANCE OPEN WATER DIVER je navazujícím kurzem pro absolventy OWD.

Opravňuje k potápění do hloubky 18 – 30/40 metrů.

Cílem kurzu je obohatit získané dovednosti z kurzu OWD. Dále se naučit pracovat s kompasem, podvodním světlem, potápěčským počítačem a dekompresní bójí.

Obsahem kurzu AOWD 3+1 je získání celkem 4 kvalifikací – odborností. V rámci těchto 4 specializací jsou jako povinné pro AOWD stanoveny tyto 3 specializace :

Celkový počet specializací završíte výběrem jedné z volitelné kvalifikace z následující nabídky :

VSTUPNÍ POŽADAVKY PRO KURZ :

 • dokončený kurz OWD s minimálně 15 ponory  ( lze uznat i ukončený kurz OWD jiných asociací )
 • minimální dolní věková hranice je 12/15 let s písemným souhlasem rodiče nebo opatrovníka
 • dobrý zdravotní stav

Po absolvování čtyř vybraných specializačních programů SSI a doložení 24 zaregistrovaných ponorů získá potápěč kromě certifikací za příslušné specializační programy SSI automaticky hodnocení na úroveň SSI Advanced Open Water Diver.

Běžná cena kurzu AOWD 3 + 1 : 10 900,- Kč

AKČNÍ CENA kurzu AOWD 3+1 : 8 900,- Kč pouze nyní do konce měsíce!

CENA KURZU AOWD 3+1 ZAHRNUJE:

 • e-učebnice a pomůcky pro absolvování kurzu
 • vystavení mezinárodni certifikace SSI AOWD, plus certifikací absolvovaných specializací – 4 modulů.
 • asistenci a  vedení kurzu instruktorem SSI

CENA NEZAHRNUJE :

 • zapůjčení potápěčské výstroje mimo speciálního vybavení pro kurz
 • plnění lahví pro ponory mimo základnu POTYA
 • vstupy a ostatní náklady a poplatky spojené s výukou na lokalitách mimo lom POTYA a cestovní náklady v rámci konání zájezdů, atd.

 

 

 

Při zájmu o absolvování jiných specializací v rámci kurzu AOWD nabízíme

 BALÍČEK ” NITROX” –  4 specializace

3 povinné specializace a kurz ENRICHED AIR NITROX

V programu Enriched Air Nitrox se studenti naučí, jak správné naplánovat a bezpečně se potápět s dýchacími směsmi EAN Nitrox s obsahem kyslíku až do 40 %. Potápění s dýchacími plyny EAN Nitrox zvyšuje hranici dekomprese i bezpečnost potápěče a ve srovnání s používáním vzduchu zkracuje nezbytnou délku povrchového intervalu. Po absolvování programu získáte certifikaci SSI Enriched Air Nitrox 32% nebo 40%. Certifikace získaná v kurzu Enriched Air Nitrox vás zároveň opravňuje si nechat do lahve plnit směsí nitrox.

CENA kurzu AOWD 3+nitrox : 10 900,- Kč

( poznámka cena samotného kurzu NITROX je 4 900,- Kč viz klikni zde )

BALÍČEK ” DRY SUIT DIVING” – 4 specializace

3 povinné soecializace a kurz DRY SUIT DIVING

Jako potápěč v suchém obleku se můžete potápět ve studených vodách po celý rok v teple a pohodlí. Přístup do ojedinělých podmořských krajin studených vod, jako jsou ledovce ve vzdálené Arktidě nebo fascinující místa, která se i přes chlad hemží životem, vám umožní pouze potápění v suchém obleku. Suché obleky jsou skvělé také při provádění několika ponorů denně, neboť suchý potápěč nemusí po každém ponoru svlékat studený a mokrý potápěčský oblek, ale suchý oblek si ponechá oblečený. Nejlepší způsob, jak se stát suchým potápěčem, je specializační program SSI Dry Suit Diver. Získáte zde potřebné znalosti a naučíte se všechny dovednosti pro bezpečné a pohodlné potápění v suchém obleku. To zahrnuje manipulaci se speciální výbavou a také postupy pro řešení složitých situací a problémů se suchým oblekem. Na konci kurzu získáte certifikaci SSI Dry Suit Diving Specialty.

CENA kurzu AOWD 3+dry suit diving : 9 900,- Kč

( poznámka cena samostatného kurzu DRY SUIT DIVING je 3 900,- Kč viz klikni zde )

BALÍČEK “NITROX + DRY SUIT DIVING” –  5 specializací

CENA kurzu AOWD 3 povinné + DRY SUIT DIVING + NITROX : 11 900,- Kč

CENY NEZAHRNUJÍ :

 • zapůjčení základní potápěčské výstroje mimo suchý oblek v kurzu DRY SUIT DIVING
 • plnění lahví mimo lahví plněných nitroxem v kurzu NITROX
 • vstupy a ostatní náklady a poplatky spojené s výukou na lokalitách mimo lom POTYA a cestovní náklady při zájezdech

CENY KURZŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ  SSI  ( mimo balíčky kurzů AOWD )

V případě, že potřebujete již dokončit pouze některou z uvedených specializací ( některé již máte ). Kontaktujet nám a mi Vám pomůžeme dokončit to co již máte rozděláno, nalezneme cestu jak úspěšně završit vaše certifikace.

NAVIGATION  – 3 900,- Kč

DEEP DIVING – 4 500,- Kč

NIGHT & LIMITED VISIBILITY – 3 900,- Kč

Vrakové potápění ( bez průniků ) – 2 500,- Kč

Dokonalý vztlak – 2 900,- Kč

Stres a záchrana – 3 900,,- Kč

Věda a potápění – 3 900,- Kč

 

 

 

ENRICHED AIR NITROX 40

V programu Enriched Air Nitrox se studenti naučí, jak správné naplánovat a bezpečně se potápět s dýchacími směsmi EAN Nitrox s obsahem kyslíku až do 40 %. Potápění s dýchacími plyny EAN Nitrox zvyšuje hranici dekomprese i bezpečnost potápěče a ve srovnání s používáním vzduchu zkracuje nezbytnou délku povrchového intervalu. Po absolvování programu získáte certifikaci SSI Enriched Air Nitrox 32% nebo 40%.

Minimální věková hranice : 10 let

Klasifikační předpoklady : OWD certifikace

Maximální výuková hloubka : 30m

CENA KURZU NITROX 40 : 4 900 Kč

DECOMPRESSION DIVING

Specializace SSI Decompression Diving vás naučí, jak provádět ponory za hranici bez dekompresního potápění. Naučíte se plánovat a provádět ponory do maximální hloubky 40 metrů s omezenou dekompresí s použitím svého rekreačního kompletního potápěčského systému a jedné dekompresní lahve. Seznámíte se a procvičíte si, jak efektivně používat funkce potápěčského počítače, včetně změny plynů, integraci plynů, času do rezervy a času do vynoření. Používání těchto funkcí potápěčského počítače se stane vaší přirozeností a umožní vám bezpečně provádět ponory s omezenou dekompresí bez mnohahodinového plánování ponorů. Po dokončení získáte certifikaci SSI Decompression Diving Specialty a budete se moct věnovat průzkumu úžasných hlubinných potápěčských lokalit nebo větších vraků, aniž byste byli omezováni tradičními limity bez dekomprese. Možnosti rozšíření vašich potápěčských dobrodružství se právě rozšířily!

Minimální věková hranice : 16 let

Klasifikační předpoklady : OWD certifikace, Deep diving certifikace, Enriched air nitrox certifikace, minimálně 24 logovaných ponorů.

Maximální výuková hloubka : 40m

CENA KURZU DECOMPRESSION DIVING : 5 900 Kč

DRY SUIT DIVING

Jako potápěč v suchém obleku se můžete potápět po celý rok kdekoli na světě. Je to nejlepší způsob, jak si prodloužit potápěčskou sezónu, udržet se v teple a snadno prozkoumávat potápěčské lokality ve studených vodách. Začněte se specializovaným programem SSI Dry Suit Diving právě teď.

Jako potápěč v suchém obleku se můžete potápět ve studených vodách po celý rok v teple a pohodlí. Přístup do ojedinělých podmořských krajin studených vod, jako jsou ledovce ve vzdálené Arktidě nebo fascinující místa, která se i přes chlad hemží životem, vám umožní pouze potápění v suchém obleku. Suché obleky jsou skvělé také při provádění několika ponorů denně, neboť suchý potápěč nemusí po každém ponoru svlékat studený a mokrý potápěčský oblek, ale suchý oblek si ponechá oblečený. Nejlepší způsob, jak se stát suchým potápěčem, je specializační program SSI Dry Suit Diver. Získáte zde potřebné znalosti a naučíte se všechny dovednosti pro bezpečné a pohodlné potápění v suchém obleku. To zahrnuje manipulaci se speciální výbavou a také postupy pro řešení složitých situací a problémů se suchým oblekem. Na konci kurzu získáte certifikaci SSI Dry Suit Diving Specialty.

Minimální věková hranice : 12 let

Klasifikační předpoklady : OWD certifikace

Maximální výuková hloubka : 30m

CENA KURZU DRY SUIT DIVING : 3 900 Kč

 

 

 

 

CENA KURZU ZAHRNUJE:

 • e-učebnice a plnění lahví vzduch či NITROX a pomůcky pro absolvování kurzu
 • vystavení mezinárodni certifikace 
 • asistenci a  vedení kurzu instruktorem SSI

CENA NEZAHRNUJE :

 • zapůjčení základní potápěčské výstroje
 • plnění lahví vzduchem či NITROX mimo lom POTYA
 • vstupy a ostatní náklady a poplatky spojené s výukou na lokalitách mimo lom POTYA a cestovní náklady v rámci konání zájezdů.

Staň se profesionálem, začínáme s kurzem DIVE GUIDE

Sníte o tom, že povedete certifikované potápěče pod vodou? Chcete se zdokonalit v potápění a udělat první krok k tomu, stát se instruktorem potápění? Staňte s Dive Guide SSI! Udělejte nyní první vzrušující krok k získání ocenění Divemaster.

KURZ DIVEMASTER

Po absolvování minimálně 50 ponorů a získání certifikace SIENCE OF DIVING můžete zahájit svou profesionální karieru v pozici DIVEMASTER. Bude míti možnost zúročit nabyté zkušenosti a poděliti se s nimi j ostatními potápěči coby zákazníky.

KURZ ASSISTANT INSTRUCTOR

Chcete asistovat instruktorům při kurzech potápění na otevřené vodě a sbírat cenné zkušenosti s výukou, abyste se mohli stát instruktorem potápění? Pak je kvalifikace Assistent Instructor SSI tím pravým programem pro vás!

Kvalifikace Assistant Instructor je dalším krokem po získání ocenění Divemaster na cestě instruktora potápění. Umožní vám sbírat cenné zkušenosti s výukou, cvičit briefingy, vyučovat teoretické lekce a vést výcvik ve vodě. Pokud chcete pokračovat ve své cestě potápěčského profesionála, stačí dokončit Instructor Training Course, úspěšně absolvovat Instructor Evaluation a stát se Open Water Diving Instructor.

Klasifikační předpoklady : 60 ponorů a DIVEMASTER certifikace

V případě že zdárně absolvujete některý z profesionálních kurzů rádi Vás přivítáme v našem teamu dive centra SSI POTYA, přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás

za POTYA team Daniel Ryl

 

 

 

 

 

Obchod My-shop POTYA – služby a servis centraNáš obchod MY- eshop POTYA , nejsme e-shop jsme služba

je zaměřem na produkty potápěčského vybavení a doplňků námi zastoupených značek MARES, APEKS a WATERPROOF.

V sortimentu nabízených produktů najdete jak vybavení ABC, tak i komplení vybavení pro Vše rekreační i technické potápění.

Náš prodejní system MY-shop POTYA  je jednoduchý a poskytuje dostupnost nabízeného zboží, ale i možnost vyzkoušení a osobního přezetí na vydejním místě :

Výdejní místo MY shop- dive center SSI POTYA pe přímo lom Bořená Hora,  a to ve výdejních časech o sobotach a nedělích od 10:00 do 18:00, a nebo v časech dohodnutích dle vašich možností po dohodě. Vybrané zboží jednoduše počká u nás na Vás.

Jak objednat ??? jednoduše bez čekání na kurýra a bez cesty na poštu !!!

Kontaktujte nás s vašimi požadavky a my vám dáme tu nelepší cenu …

Zboží si postě vyberete a objednate, po úhradě zboží si jej vyzvednete a u nás odskoušíte! Pokud Vám nesedí velikost nabízíme jednoduchou výměnu ja vyhovující na místě. Samozřejmostí je jak záruční tak i pozáruční servis zastoupeních značek.

 

 

 

Zhlédněte co je možné a dostupné přimo na strankách výrobců :

KATALOG PRODUKTŮ MARES, klikni zde : www.mares.com

KATALOG PRODUKTŮ WATERPROOF, klikni zde : www.waterproof.eu

KATALOG PRODUKTŮ APEKS , klikni zde : www.apeks.cz

Rádi by jste obdarovali někoho z vašeho okolí ?

Darujte Ponor na zkoušku TRY SCUBA DIVING SSI formou

DÁRKOVÉHO POUKAZU

Cena pro jednu osobu : 1 750,- Kč

Poukaz vystavený pro obdaroovaného je přenosný, tedy pokud se bude jednat o nevhodný dárek, můžete ho předat někomu jinému.

Platnost doby pro uplatnění poukazu je 12 měsíců od jeho úhrady. Více o podmínkách ponoru na zkoušku naleznete , klikni zde

Pro skupiny, při objednání více jak 3 poukazů a pro teambuildingové aktivity je cena stanovena s množstevní slevou na 1 200,- Kč/ osoba.

Místo konání – naše centrum POTYA lom Bořená Hora, časová délka programu cca 2-3 hodiny. V rámci platného poukazu je umožněn bezplatný vstup vstup i další jedné osobě coby doprovodu do areálu POTYA

Neváhejte a pište na e-mail : potya@seznam.cz

nebo zavolejte na 603 265 976 či 604 555 983

BONUS PRO ÚĆASTNÍKA I PARTNERA – SLEVA 2 x 500,- Kč z ceny kurzu OWD

Rozhodne-li se absolven ponoru na zkoušku  pro vstup do kurzu SSI OWD a podá-li přihlášku spolu s úhradou zálohy do 12 měsíců, odečteme  500,- Kč z aktuální ceny kurzu OWD. Vlastní termín zahájení výuky je dán dohodou. Bonus 500,- Kč platí i potencionálního partnera, kterého si přivede sebou!

 

 

Cesty za potápěním, paddleboarding a další aktivity Klubu potápěčů PotyaHledáte místo pro Váš TEAM, pro Vaše teambuildingové aktivity, hledáte vyžití s vodními sporty?

NABÍZÍME NÁŠ AREÁL A NAŠE JEDNODENNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY …

– potápění, zkouška potápění s přístrojem

– paddleboarding, zakladní instruktáž jízdy na iSUP

– kajaking a rafting, závod na kanoiích PALAVA nebo RAFTU

– plavání a freediving, instruktáž pro správné nádechové potápění

Neváhejte nás kontaktovat, obratem se budeme prezentovat s nabídkou našich možností i s cenovou kalkulací. V rámci vaší akce jsme schopni zajistit také catering.

 

 

Klub potápěčů Potya o.s.

Pd roku 2012 spavuje chod naší potápěčské základny  v Bořenné Hoře  i náš Klub potápěčů POTYA, je zaměřen na plánování a realizaci cest za potápěním, a to jak v rámci vyúky kurzů SSI,   i na nabídku zájezdů pro tzv. hotové potípěče po celém světě.

Po absolvování některého z kurzů u SSI POTYA získáte slevu na všechny pořádané zájezdy a cesty za potápěním v nabídce POTYA

Klubová karta WORLD OF POTYA – slevy 5%

Sleva z běžné ceny zájezdů na POTYA a nabídky My-shop POTYAklikni zde

WORLD OF POTYA

2/3 světového prostoru volného moře zvaného HIGH SEAS je podle úmluvy OSN z roku 1958 i Vaším domovem …

získejte účastí v kurzech u SSI POTYA  svůj vlastní PASSPORT , získejte inspiraci a identitu, která Vám nezadatelně dle mezinárodního práva patří …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt


Neváhejte a pište nám ještě dnes … 

DIVE CENTER-  SSI POTYA – N°722132

Bořená Hora 5 – centrum vodních sportů POTYA

264 01 Štětkovice u Sedlčan

 

Kontakt : Ing. Daniel Ryl, vedoucí instruktor SSI – ID – 1701290

+420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

 

POTYA spol. s r.o., IČO 27399826, DIČ CZ27399826

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO 22612190, neplátce DPH

Šumberova 342/20, 162 00 Praha 6

 

 

Kontaktní formulář