DIVE CENTER – SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní základnouHlavní potípěčská atrakce lokality – vrak vrtulníku Mi 8 _ 20 let od Havarie

Armádní vrtulník Mi-8S vzlétl z Vypichu v Praze v neděli 28. října 2001 s bývalým americkým astronautem českého původu Eugenem Cernanem a českým kosmonautem Vladimírem Remkem na palubě na cestu do Bernatic u Tábora, odkud pocházel Cernanův dědeček – Josef Cihlář. Při přistávání před třetí hodinou odpoledne vrtulník havaroval, když došlo k náhlému poklesu výkonu motoru a v důsledku toho k tvrdému přistání do terénu, při kterém byl vrtulník poškozen. Na palubě vrtulníku cestovalo 12 lidí. Jedna z příčin říjnového pádu vojenského vrtulníku byla prázdná palivová nádrž a blokace přeplnovaní záložních nadrží. Vrak stroje byl poté odkoupen, „očesán“ o vrtule a další části motoru, které by mohly být ekologickou hrozbou pro lom a potopen na dno našeho Štětkovického lomu SSI POTYA Bořená Hora.

 

Provozní doba – 2024

Březen – Duben – Květen

Pravidelný provoz pro potápění

sobota – neděle

od 9:00 do 17:00 hodin

V případě zájmu o potápění v pracovní dny je nutné sjednat si ho telenonicky dopředu!

Zákaz vstupu do areálu se psy i jinými zvířaty !

REZERVACE A INFORMACE

603 265 976

604 555 983

 

 

 

 

 

POTYA SSI – DIVE CENTER – N° 722132

lom Bořená Hora – centrum vodních sportů

Provozní doba – 2024

Březen – Duben – Květen

Pravidelný provoz pro potápění a freediving

sobota – neděle

od 9:00 do 17:00 hodin

V případě zájmu o potápění v pracovní dny je nutné sjednat si ho telenonicky dopředu!

Zákaz vstupu do areálu se psy i jinými zvířaty !

REZERVACE A INFORMACE

603 265 976

604 555 983

 

Naše základna SSI POTYA – lom Bořená Hora

Štětkovice u Sedlčan

REZERVACE A INFORMACE

603 265 976

604 555 983

 

DIVE CENTRUM SSI POTYA  Lom Bořená Hora

CENÍK 2024 vstupné

od 1.6.2023

Upozornění – nepřijímáme platby platebními kartami!

Platby puze v hotovosti na místě nebo předem na účet.

SAZEBNÍK Celodenní vstupné
Potápěč / freediver                  denní ponorné 330,- CZK
Dospělá osoba nad 6 let

Doprovod potápěče

100,- CZK
Děti do 6 let zdarma
PARKOVNÉ  osobní automobil 60,- CZK
PARKOVNÉ osobní automobil s vlekem nebo karavanem 100,- CZK

 

poslední návštěvník bude vpuštěn do areálu nejpozději hodinu před koncem otevírací doby.

2. PERMANENTKA 2023 – Passport POTYA

pouze pro certifikované potápěče a instruktory !!!

5x VSTUPNÉ ……………… 1 400,- Kč

Podmínka vyčerpání předplacených vstupů do 12 měsíců od úhrady!

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři výuky!

Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravňující jí k samostatnému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU SE PSY I JINÝMI ZVÍŘATY !!!

!!! opravdu Vás s nimi dovnitř areálu nepustíme !!!

 

 

Potápěčský servis a půjčovna 2024

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve : 19,- Kč 

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

potápěčská láhev 12 nebo 15 litrů – 200,- Kč / den

cena bez obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor po úhradě dlaších plnění

Zapůjčení plné láhve – příklad

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 428,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 485,- Kč

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 790,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 990,- Kč / den

k setu účtován vzduch s lahví podle zvolené velikosti.

2.3 Jednotlivé části výstroje

Maska, haupna, botičky, ploutve, rukavice nebo opasek :

 • jednotlivě za kus nebo pár : 50,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET

 • jednotlivě za kus nebo pár : 200,- Kč / den

Suchý oblek

 • za kus  : 350,- Kč  / den
 • plus podoblek : 150,- Kč / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg 5,- Kč  / den

 

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023

Možné pouze v rozsahu platné provozní doby. Nástup a nahlášení k ubytování je možné nejpozději do 18:00 hodin.

 INFORMACE A BOOKING :  604 555 983

 

 

TYP UBYTOVÁNÍ
STAN – malý       pro max. 3 osoby 400,- CZK / noc plus 100,- CZK / osoba  / noc
STAN – velký     pro 4 a více osob 550,- CZK / noc plus 100,- CZK / osoba / noc
KARAVAN / Obytný vůzmalý pro max, 3 osoby 550,- CZK / noc plus 100,- CZK / osoba / noc
KARAVAN / Obytný vůz – velký pro 4 a více osob 750,- CZK / noc plus 100,- CZK / osoba / noc

K CENÁM ZA UBYTOVÁNÍ BUDE PŔIPOČTENO DENNÍ VSTUPNÉ V ZÁVISLOSTI NA ĆASE PŔÍJEZDU A ODJEZDU DLE CENÍKU VSTUPNÉHO.

K CELKOVÉ ČÁSTCE BUDE ZAPOČTENA VRATNÁ KAUCE VE VÝŠI  200,- CZK NA KLÍČE OD SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A NA KARTU STANOVÉHO MÍSTA A PARKOVACÍ KARTU UBYTOVANÉ OSOBY.

DENNÍ  VSTUPNÉ ZA NÁSLEDUJÍCÍ DEN PO NOCOVÁNÍ NEBUDE ZÚČTOVÁNO V PŘÍPADÉ OPUŠTÉNÍ AREÁLU DO 10.00 HODIN. V OPAČNÉM PŔÍPADÉ VÁM BUDE DENNÍ VSTUPNÉ DOÚČTOVÁNO DLE CENÍKU.

NELZE PŘENOCOVAT „POD ŠIRÁKEM“ NEBO V AUTOMOBILU! NEUBYTOVÁVÁME V TOMTO STYLU!

UBYTOVANÉ OSOBY JSOU POVINNÉ DODRŽOVAT PROVOZNÍ ŘAD, ZEJMÉNA HODINY NOĆNÍHO KLIDU OD 23:00 DO 7:00 HODIN DNE NÁSLEDUJÍCÍHO.

JE ZAKÁZANO ZEJMÉNA VSTUPOVAT NA VODNÍ PLOCHU LOMU PO SETMĚNÍ A JE ZAKÁZÁNO ROZDĚLÁVÁNÍ OHNÉ MIMO PŔENOSNÉ GRILY NA VOLNÉ ZEMI!

UBYTOVANÉ OSOBY MAJÍ PO DOBU HRAZENÉHO UBYTOVÁNÍ  PARKOVÁNÍ V AREÁLU ZDARMA.

Pro potápěčské skupiny a kluby

Ubytování v chatě 3+6

pronajímáme na minimálně 2 noci

maximální kapacita 9 lůžek, maximalně 10 osob!

postele s prostěradlem bez lůžkovin – nutné vlastní!

cena chaty na 2 noci : 5 250,- CZK / další noc : 2 600,- CZK

plus 1 300,- CZK pronájem STEK HAUSE k chatě na 2 dny/ další den : 800,- CZK

PROVOZNÍ ŘÁD – DIVE CENTRE POTYA SSI : 722132

 Přístrojové potápění, freediving a vodní sporty na lomu Bořená Hora – Štětkovice

I. Provozovatel základny

Provozovatel :

POTYA spol. s r.o , Šumberova 342/20, 162 00 Praha 6, ICO : 27399826 DIC : CZ27399826. a

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplátce DPH

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán vstup a pobyt psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel POTYA spol. s r,o. a Klub potápěčů POTYA

V platnosti od 1. 1. 2015

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy přístrojového potápění od SSI POTYA – DIVE CENTER N°722132Ponor na zkoušku u nás je jen začátkem …

Objevte podmořský svět, potápějte se v uzavřené vodě nebo přímo na naší potápěčské základně POTYA a získejte uznání SSI Try Scuba. Program SSI Try Scuba se koná v mělké vodě a představuje úžasné první potápěčské dobrodružství, které si může užít celá rodina. Začněte ještě dnes! kontaktujte nás potya@seznam.cz nebo na telefonu 603 265 976.

 

 

Program SSI Try Scuba je nejlepší způsob, jak si poprvé zkusit potápění s přístrojem. Budete se potápět v uzavřené vodě – bazénu nebo na naší potápěčské základně na lomu Bořená Hora, kde se o vás plně postará náš instruktor SSI. Užijete nezapomenutelné první dýchání pod vodou a kouzlo potápění. Čekají na vás nekonečná dobrodružství  a pokud bude pokračovat řádným kurzem SSI OWD je Vám svět pod vodní hladinou otevřen dokořán. Začněme ještě dnes!

požadavky na minimální věk : 8 let, vhodné od 10 let

CENA PROGRAMU PRO 1 OSOBU : 2 500,- CZK

 • poskytujeme množstevní slevy při konání ponorů pro skupiny a teambuilding aktivity.
 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení a vstupné na naší základnu POTYA.
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání.
 • BONUS – poukaz na slevu 2x 500,- Kč pro Vás případně i pro vašeho partnera, v případě přihlášení se do kurzu SSI OWD do 12 měsíců po absolvování tohoto ponoru na zkoušku. Poukaz je nepřenosný na jinou osobu

Pokračujte v objevování …

… KURZEM SSI OPEN WATER DIVER – OWD

AKČNÍ CENA 2022 kurzu OWD a kurzu OWD junior 

nyní pouze 11 990,- CZK

( běžná cena kurzu 15 990,- CZK – individuální výuka)

 

BONUS PRO VÁS I PARTNERA

SLEVA 2 x 500,- Kč z ceny kurzu OWD

Rozhodnete-li se po absolvování ponoru na zkoušku pro vstup do kurzu SSI OWD a podáte-li přihlášku spolu s úhradou zálohy do 12 měsíců, odečteme Vám 500,- Kč z aktuální ceny kurzu OWD. Vlastní termín zahájení výuky je dán dohodou. Pokud do kurzu SSI OWD s sebou přivedete do daného termínu svého partnera či kolegu, platí BONUS SLEVY 500,- Kč také i pro něj. 

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

 

 

 

SSI POTYA – jediná škola potápění v ČR s vlastní potápěčskou základnou

Jsme jedinou školou přístrojového potápění s vlastní potápěčkou základnou. Naše centrum POTYA provozuje již od roku 2007  zatopený lom v Bořené Hoře u Sedlčan jako jednu z nejlepších základen v ČR. Vybudovali jsme, jak skvělé zázemí, tak i vykonali mnoho pro dobrou celoroční viditelnost ve vodě a pro pohodové potápění vůbec.

Již pod roku 2005 se naše společnost POTYA spol.  s r.o. pohybuje v prostředí přístrojového potápění, vykonává jak výuku kurzů tak i ponory na zkoušku, věnuje se i cestám za potápěním jak k mořským destinacím tak i k sladkovodním lokalitám. Jsme významným partnerem obchodních značek MARES, WATERPROOF, APEX a dalších.

Nyní jsme zapojeni do výcvikového systému potápěčské asociace SSI, www.divessi.com jako standartní škola a centrum přístrojového potápění N°722132.

Jsme partnery pro benefitní programy firem a společností. Ověřte si zda můžete u nás čerpat vaše firemní benefity. Pokud ne, jistě najdeme způsob jak to zařídit, aby jste své výhody uplatnili u nás. Stačí napsat na potya@seznam.cz

 

Je samozřejmostí, že jak ponory na zkoušku, tak i výuka kurzů SSI probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů a jejich asistentů. Náš team je připraven po celou dobu kurzu Vám výuku co nejvíce zpříjemnit a pomoci Vám při zdolávání případných obtíží. Přístrojové potápění je zdravotně a fyzicky náročné jako obvyklé sporty, není třeba se čehokoliv bát, je třeba však míti respekt, a to jak k vodnímu prostředí, tak i případně k obyvatelům této vodní říše.

Jsme v této říši díky naší potápěčské technice vždy jen na milé návštěvě. Věříme, že I vy budete z objevování rozmanitého podvodního světa nadšeni a plni pozitivních zážitků.

… těšíme se na Vás, za SSI POTYA TEAM

Ing. Daniel Ryl, SSI Profesionál 69813

DIVE SSI je celosvětově uznávanou asociací pro výuku přístrojového potápění. Nejenom výukové programy, ale rozsáhlé podpůrné programy plynoucí s partnerství s jednou největších společností v oblasti potápěčského vybavení firmou MARES, spolu s komplexním přístupem i logistikou jsou základnou pro Vaše bezpečné sportovní vyžití při potápění . Více na www.divessi.com.

Začněte kurzem OWD nebo OWD junior …

akční  cena : 11 990,- Kč

Chcete-li se potápět, kdekoli chcete a s kýmkoli chcete, přihlaste se do programu Open Water Diver nebo OWD JUNIOR pro mládež do 10 let. . Díky této mezinárodní certifikaci se stanete součástí exkluzivní skupiny podvodních průzkumníků, o které většina lidí jen sní! Naučit se potápět je mnohem jednodušší, než si myslíte. Přihlaste se do programu SSI Open Water Diver právě teď!

 

 

Celosvětově uznávaný výcvikový program je tím nejlepším způsobem, jak začít své celoživotní dobrodružství jako certifikovaný potápěč. Individuální výuka je kombinována s výcvikem ve vodě, přičemž získáváte dovednosti a zkušenosti potřebné k tomu, aby jste se pod vodou cítili skutečně pohodlně. Po absolvování kurzu budete certifikováni jako samostatní potápěči na otevřené vodě SSI Open Water Diver.

požadavky na minimální věk : 10 let

 • cena zahrnuje zapůjčení veškerého vybavení, a vstupné na naší základnu POTYA po celou dobu trvání kurzu.
 • cena zahrnuje certifikační poplatek asociaci SSI za vystavení doživotní karty vaší nové kvalifikace. 
 • cena nezahrnuje vstupné do bazénů či jiných areálů mimo naší základnu, dále i vaší dopravu na místo konání jednotlivých lekcí kurzu.
 • cena nezahrnuje ubytování na základně v případě turnusového konání kurzu na našem lomu po více dní za sebou. Cena noclehu v chatce 200,- Kč / noc.
 • cena nezahrnuje náklady spojené s konáním závěrečných ponorů kurzu konaných na lokalitách mimo ČR, Tedy nezahrnuje ceny za ubytování, stravování a cestovní náklady, např. Chorvatsko, Malta, Rakousko, Španělsko, Egypt atd. 

Předpoklady pro absolvování kurzu OWD

 • způsobilost k plavání
 • žádné předpokládané již absolvované kvalifikace v potápění
 • dobrý zdravotní stav

Předpokládaný rozsah kurzu : 24 – 32 hodin

 • teorie cca 6 hodin
 • počet lekcí na bazénu nebo otevřené vodě : 10, 6-8 ponorů
 • maximální výcviková hloubka : 18 m, 12m pro OWD junior

 

Zahájení kurzů OWD v roce 2022 

 

Naše kurzy OWD jsou pořádany přes víkend na naší základně SSI v lomu Bořená Hora u Sedlčan. Výuka kurzu OWD je  rozložena do ze dvou víkendových modulů I a II. Kurz OWD vždy začíná seznamovací schůzkou konanou zpravidla v pátek večer, na níž proběhne jak seznamení s dalšími informacemi ke kurzu, tak již i případné úvodní hodiny teorie.

Informační schůzky se konájí každý pátek až do konce září, a to přímo na našem lomu od 18:00 hodin,

zavolete pro bližší informce ke kurzu OWD na 603 265 976

Lze pokračovat I. modulem kurzu OWD až do neděle nebo se po úvodní páteční schůzce dohodnout na pozdějším nástupu v jiný víkend.

Sobota a Neděle – konání I. nebo II. modulu kurzu OWD

Termín absolvování obou modulů I a II kurzu OWD je na dohodě s instruktory, moduly nemusí následovat po osobě, nemusí tedy jíti o dva po sobě jsoucí víkendy. V případě zájmu je možné přijet na základnu již v patek a přenocovat, a to jak v pátek tak i v sobotu v naší chatě. Kapacita ubytování 9 lůžek.

Individuální výuka kurzu OWD mimo víkendové moduly je možná po dohodě s instruktory dle našich časových možnosti. Pracujeme také i s handykapovanými studenty a dětmi.

CO SI MÁM SEBOU PŔINÉST, CO BUDU POTŘEBOVAT ???

Seznamovací schůzka

– osobní doklady, psací potřeby

První modul I – výuka teorie a první ponory ve vodě

– vybavení ABC :  potápěčská maska. šnorchl, neoprenové  boty a ploutve

– ručník a plavky

– ostatní materiály a potřeby dle informací z úvodní schůzky

NEMÁTE “ ABC “ ??? TO SAMOZŘEJMĚ NEVADÍ :.)

Na úvodní schůzce Vám nabídneme k zakoupení vhodné základní vybavení tzv. ABC  bud z nabídky našeho my-shop POTYA s 10% SLEVOU nebo si můžete vybrat celý komplet ABC jako set v nabídce na SETY výstroje pro OWD, klikni zde. Vybrané vybavení ABC Vám samozřejmě bude předáno před konáním ponorů v rámci modulů kurzu OWD, a také i další vybavení, které si u nás pořídíte při úvodní první objednáce,  se slevou 10%. Věřte získate nejenom kvalifikovnou radu při výběru, ale i významnu finanční úsporu.

BONUSY PRO  KURZISTY SSI OWD

10 % SLEVA NA ZAKOUPENÍ  VYBAVENÍ – tzv. ABC

 Z hygienických, ale i praktických důvodů je dobré míti toto vybavení vlastní. Lze si vybrat z nabídky našeho my-shop POTYA nebo si zakoupit již od nás navržené SETY ABC základního vybavení již před prvními lekcemi v kurzu OWD.

 • potápěčská maska se šnorchlem MARES
 • potápěčské ploutve a potápěčské botičky MARES /WATERPROOF
 • potápěčské jackety a křídla MARES
 • potápěčské automatiky a měřící přístroje MARES, APEKS
 • potápěčské počítače MARES
 • potápěčské obleky a příslušenství MARES, WATERPROOF
 • ostatní příslušenství

5% SLEVA NA KAŽDÝ DALŠÍ NÁKUP v my-shop POTYA

Všem našim absolventům kurzů SSI POTYA do odvolání nabízíme 5% slevu na nákup všeho potřebného, a to nejenom námi zastoupených značek, stačí se na nás obrátit s dotazem a my obratem sdělíme jak cenu tak i dostupnost požadovaného vybavení.  Rádi oceníme vaší přízeň a podporu našemu centru SSI POTYA.

Specializace v kurzu …

SSI ADVANCED OPEN WATER DIVER

je souborem specializací navazujících na kurz OWD

Cílem souborů specializací kurzu AOWD je obohatit získané dovednosti z kurzu OWD. Dále se naučit pracovat s kompasem, podvodním světlem, potápěčským počítačem a dekompresní bójí.

Obsahem kurzu AOWD je získání celkem 4 kvalifikací – odborností.

V rámci těchto 4 specializací jsou jako povinné pro AOWD stanoveny tyto 3 specializace :

 • specializace SSI NAVIGATION
 • kurz prostorové orientace a navigace

( Cena samostaného kurzu NAVIGATION mimo kurz AOWD činní 4 900,- Kč )

 • specializace SSI DEEP DIVING
 • kurz hloubkového rekreačního potápění do 40m.

( Cena samostaného kurzu DEEP DIVING mimo kurz AOWD činní 5 900,-)

 • specializace SSI NIGHT & LIMITED VISIBILITY
 • kurz potápění v noci a za snížené viditelnosti

( Cena samostaného kurzu NIGHT & L/ VISIBILITY mimo kurz AOWD činní 4 900,- Kč )

VSTUPNÍ POŽADAVKY PRO KURZ   SSI AOWD :

 • dokončený kurz OWD s minimálně 15 ponory  ( lze uznat i ukončený kurz OWD jiných asociací )
 • minimální dolní věková hranice je 12/15 let s písemným souhlasem rodiče nebo opatrovníka
 • dobrý zdravotní stav

Po absolvování čtyř vybraných specializačních programů SSI a doložení 24 zaregistrovaných ponorů získá potápěč kromě certifikací za příslušné specializační programy SSI automaticky hodnocení na úroveň SSI Advanced Open Water Diver.

Cena kurzu SSI AOWD

9 990,- Kč +  cena  jedné volitelné specializace

 

CENA KURZU AOWD  ZAHRNUJE:

 • e-učebnice a pomůcky pro absolvování kurzu
 • vystavení mezinárodni certifikace SSI AOWD, plus certifikací absolvovaných specializací – 4 modulů.
 • asistenci a  vedení kurzu instruktorem SSI

CENA KURZU AOWD NEZAHRNUJE :

 • zapůjčení základní potápěčské výstroje mimo speciálního vybavení nutné pro kurz a danou specializaci
 • plnění lahví pro ponory mimo základnu POTYA
 • vstupy a ostatní náklady a poplatky spojené s výukou na lokalitách mimo lom POTYA a cestovní náklady v rámci konání zájezdů, atd.

 

 

NAŠE  SSI dive center POTYA L´ESCALA – Španělsko

zájezdy i vyuka kurzů OWD a AOWD v lokalitě

Ostrovy Las Islas MEDES a národní park MONTGRÍ

 

 

 

Další specializace v rámci kurzu AOWD nebo jednotlivě

 specializace SSI – ENRICHED AIR NITROX

cena kurzu :   5 900,- Kč

V programu Enriched Air Nitrox se studenti naučí, jak správné naplánovat a bezpečně se potápět s dýchacími směsmi EAN Nitrox s obsahem kyslíku až do 40 %. Potápění s dýchacími plyny EAN Nitrox zvyšuje hranici dekomprese i bezpečnost potápěče a ve srovnání s používáním vzduchu zkracuje nezbytnou délku povrchového intervalu. Po absolvování programu získáte certifikaci SSI Enriched Air Nitrox 32% nebo 40%. Certifikace získaná v kurzu Enriched Air Nitrox vás zároveň opravňuje si nechat do lahve plnit směsí nitrox.

specializace SSI – DRY SUIT DIVING

cena kurzu : 4 900,- Kč

Jako potápěč v suchém obleku se můžete potápět ve studených vodách po celý rok v teple a pohodlí. Přístup do ojedinělých podmořských krajin studených vod, jako jsou ledovce ve vzdálené Arktidě nebo fascinující místa, která se i přes chlad hemží životem, vám umožní pouze potápění v suchém obleku. Suché obleky jsou skvělé také při provádění několika ponorů denně, neboť suchý potápěč nemusí po každém ponoru svlékat studený a mokrý potápěčský oblek, ale suchý oblek si ponechá oblečený. Nejlepší způsob, jak se stát suchým potápěčem, je specializační program SSI Dry Suit Diver. Získáte zde potřebné znalosti a naučíte se všechny dovednosti pro bezpečné a pohodlné potápění v suchém obleku. To zahrnuje manipulaci se speciální výbavou a také postupy pro řešení složitých situací a problémů se suchým oblekem. Na konci kurzu získáte certifikaci SSI Dry Suit Diving Specialty.

specializace SSI – PERFECT BUOYANCY

cena kurzu : 4 900,- Kč

Kurz vyuky směřující ke schopnostem dokonalého vyvážení a správného pohybu od vodní hladinou. Vyukový program obsahující praktické dovednosti, jak v přípravě ponoru, tak i chování pod vodou. Vhodný program coby výcvik obnovy dovedností po Vaší dlouhodobější pauze v rekreačním potápění.

specializace SSI – DIVER STRESS and RESCUE

cena kurzu : 11 900,- Kč

Specializovaný program SSI Diver Stress and Rescue vás naučí dovednostem, které potřebujete k ochraně sebe i ostatních potápěčů. Naučíte se, jak rozpoznat stres, jak předcházet nehodám a osvojíte si praktické techniky provádění záchranných postupů a poskytování nouzové pomoci.

specializace SSI – WRECK DIVING

cena kurzu : 4 900,- Kč

Kurz dovedností a návyků nutných pro bezpečné potápění k vrakům a dalším objektům do hlouky 30m bez průniků do objektů.

specializace SSI – REACH RIGHT

cena kurzu . 4 900,- Kč

Kurz výuky v poskytování první pomoci a CPR. Zdokonalte své vědomosti k správnému řešení možných krizových událostí při provozování přístrojového potápění a také i rozšiřte své znalosti nutné pro vaši cestu profesionálního potápěče.

specializace SSI – DIVE GUIDE

cena kurzu : 15 900,- Kč

Cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti a výcvik, jež budou potřebovat, aby mohli vést certifikované potápěče. Je prvním krokem v kariéře dive profesionálů SSI, aniž by museli absolvovat instruktorský program. Profesionální Dive Guide mohou pracovat pro potápěčská centra SSI a provádět ponory v různém prostředí a za různých podmínek.

specializace SSI – PHOTO and VIDEO

cena kurzu : 5 900,- Kč

 

Kurz zaměřený pro ty potápěče, kteří hodlají ze světa pod vodní hladinou pořizovat kvalitní fotografie a video záznamy.

Kurz je vedem kvalifikovanými instruktory potápění a dlouholetým podvodním fotografem s širokým portfoliem vystav a prezentací panem Hynkem Kašparem, viz facebook.

specializace SSI – MARINE ECOLOGY

cena kurzu : 2 900,- Kč

V rámci kurzu se jednak lépe zorientujete v podvodním mořské a sladkovodní prostředí, užijete si také více zábavy  i více uvidíte díky znalostem zákonitostí světa pod vodní hladinou.

O PODROBNÉM OBSAHU KURZŮ A O VSTUPNÍCH PODMÍNKACH NUTNÝCH PRO ABSOLVOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SSI SPECIALIZACÍ SE INFORMUJTE U POTYA SSI DIVE CENTER

 

 

 

Specializace SSI ENRICHED AIR NITROX

V programu Enriched Air Nitrox se studenti naučí, jak správné naplánovat a bezpečně se potápět s dýchacími směsmi EAN Nitrox s obsahem kyslíku až do 40 %. Potápění s dýchacími plyny EAN Nitrox zvyšuje hranici dekomprese i bezpečnost potápěče a ve srovnání s používáním vzduchu zkracuje nezbytnou délku povrchového intervalu. Po absolvování programu získáte certifikaci SSI Enriched Air Nitrox 32% nebo 40%.

Minimální věková hranice : 10 let

Klasifikační předpoklady : OWD certifikace

Maximální výuková hloubka : 30m

CENA KURZU SSI ENERICHED AIR NITROX  : 5 900 Kč

 

 

 

 

CENA KURZU ZAHRNUJE:

 • e-učebnice a plnění lahví vzduch či NITROX a pomůcky pro absolvování kurzu
 • vystavení mezinárodni certifikace 
 • asistenci a  vedení kurzu instruktorem SSI

CENA NEZAHRNUJE :

 • zapůjčení základní potápěčské výstroje
 • plnění lahví vzduchem či NITROX mimo lom POTYA
 • vstupy a ostatní náklady a poplatky spojené s výukou na lokalitách mimo lom POTYA a cestovní náklady v rámci konání zájezdů.

Staň se profesionálem, začínáme s kurzem

DIVE GUIDE

CENA SPECIALIZACE DIVE GUIDE – 15 900,- CZK

Účelem programu je poskytnout studentům znalosti a výcvik, jež budou potřebovat, aby mohli vést certifikované potápěče. Je prvním krokem v kariéře dive profesionálů SSI, aniž by museli absolvovat instruktorský program. Profesionální Dive Guide mohou pracovat pro potápěčská centra SSI a provádět ponory v různém prostředí a za různých podmínek. Po absolvování programu získá student certifikaci SSI Dive Guide.

 

Sníte o tom, že povedete certifikované potápěče pod vodou? Chcete se zdokonalit v potápění a udělat první krok k tomu, stát se instruktorem potápění? Staňte s Dive Guide SSI! Udělejte nyní první vzrušující krok k získání ocenění Divemaster.

KURZ DIVEMASTER

Po absolvování minimálně 50 ponorů a získání certifikace SIENCE OF DIVING můžete zahájit svou profesionální karieru v pozici DIVEMASTER. Bude míti možnost zúročit nabyté zkušenosti a poděliti se s nimi j ostatními potápěči coby zákazníky.

KURZ ASSISTANT INSTRUCTOR

Chcete asistovat instruktorům při kurzech potápění na otevřené vodě a sbírat cenné zkušenosti s výukou, abyste se mohli stát instruktorem potápění? Pak je kvalifikace Assistent Instructor SSI tím pravým programem pro vás!

Kvalifikace Assistant Instructor je dalším krokem po získání ocenění Divemaster na cestě instruktora potápění. Umožní vám sbírat cenné zkušenosti s výukou, cvičit briefingy, vyučovat teoretické lekce a vést výcvik ve vodě. Pokud chcete pokračovat ve své cestě potápěčského profesionála, stačí dokončit Instructor Training Course, úspěšně absolvovat Instructor Evaluation a stát se Open Water Diving Instructor.

Klasifikační předpoklady : 60 ponorů a DIVEMASTER certifikace

 

 

 

 

 

 

V případě že zdárně absolvujete některý z profesionálních kurzů rádi Vás přivítáme v našem teamu dive centra SSI POTYA, přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vás

za POTYA team Daniel Ryl

 

 

 

 

Obchod My-shop POTYA – služby a servis centraRádi by jste obdarovali někoho z vašeho okolí ?

Darujte Ponor na zkoušku TRY SCUBA DIVING SSI formou

DÁRKOVÉHO POUKAZU

Cena pro jednu osobu : 2 500,- Kč

Poukaz vystavený pro obdaroovaného je přenosný, tedy pokud se bude jednat o nevhodný dárek, můžete ho předat někomu jinému.

Platnost doby pro uplatnění poukazu je 12 měsíců od jeho úhrady. Více o podmínkách ponoru na zkoušku naleznete , klikni zde

Pro skupiny, při objednání více jak 3 poukazů a pro teambuildingové aktivity je cena stanovena s množstevní slevou na 2 200,- Kč/ osoba.

Místo konání – naše centrum POTYA lom Bořená Hora, časová délka programu cca 2-3 hodiny. V rámci platného poukazu je umožněn bezplatný vstup vstup i další jedné osobě coby doprovodu do areálu POTYA

Neváhejte a pište na e-mail : potya@seznam.cz

nebo zavolejte na 603 265 976 či 604 555 983

BONUS PRO ÚĆASTNÍKA I PARTNERA – SLEVA 2 x 500,- Kč z ceny kurzu OWD

Rozhodne-li se absolven ponoru na zkoušku  pro vstup do kurzu SSI OWD a podá-li přihlášku spolu s úhradou zálohy do 12 měsíců, odečteme  500,- Kč z aktuální ceny kurzu OWD. Vlastní termín zahájení výuky je dán dohodou. Bonus 500,- Kč platí i potencionálního partnera, kterého si přivede sebou!

 

 

Náš obchod MY- eshop POTYA , nejsme e-shop jsme služba

je zaměřem na produkty potápěčského vybavení a doplňků námi zastoupených značek MARES, APEKS a WATERPROOF.

V sortimentu nabízených produktů najdete jak vybavení ABC, tak i komplení vybavení pro Vše rekreační i technické potápění.

Náš prodejní system MY-shop POTYA  je jednoduchý a poskytuje dostupnost nabízeného zboží, ale i možnost vyzkoušení a osobního přezetí na vydejním místě :

Výdejní místo MY shop- dive center SSI POTYA pe přímo lom Bořená Hora,  a to ve výdejních časech o sobotach a nedělích od 10:00 do 18:00, a nebo v časech dohodnutích dle vašich možností po dohodě. Vybrané zboží jednoduše počká u nás na Vás.

Jak objednat ??? jednoduše bez čekání na kurýra a bez cesty na poštu !!!

Kontaktujte nás s vašimi požadavky a my vám dáme tu nelepší cenu …

Zboží si postě vyberete a objednate, po úhradě zboží si jej vyzvednete a u nás odskoušíte! Pokud Vám nesedí velikost nabízíme jednoduchou výměnu ja vyhovující na místě. Samozřejmostí je jak záruční tak i pozáruční servis zastoupeních značek.

 

 

Zhlédněte co je možné a dostupné přimo na strankách výrobců :

KATALOG PRODUKTŮ MARES, klikni zde : www.mares.com

KATALOG PRODUKTŮ WATERPROOF, klikni zde : www.waterproof.eu

KATALOG PRODUKTŮ SCUBAPRO , klikni zde : www.scubapro.com

KATALOG PRODUKTŮ APEKS , klikni zde : www.apeks.cz

 

Jsme tu pro vás s radou i pomocí …

Všem našim absolventům kurzu OWD nabízíme nejenom odbornou radu jak si pořídit nejvhodnější potápěčskou výstroj a výbavu pro co nejlepší zážitky z potápění, ale také každému absolventu kurzu sestavíme osobní nabídku potřebného vybavení.

Doporučíme a  zajistíme nákup vybavení, které bude odpovídat jak vašim finančním představám tak i zaručí bezpečnost při vašich zažitcích pod vodní hladinou.

Tuto výstroj si můžete pořizovat průběžně, po částech, a to již i v průběhu kurzu OWD.

Využijte námi nabízení slevy v rámci programu Klubové karty POTYA

Sestavte si svou výstroj a výbavu podle vlastních představ z produktů z námi zastoupených značek MARES, SCUBAPRO, WATERPROOF, APEKS a dalších.

I zde platí “ dvakrát měř, jednou řež“, neváhejte se s námi poradit a vybrat si pak to co vám bude opravdu vyhovovat a co budete také potřebovat!

Základní výstroj potápěče – OWD

– potápěčský počítač ( model s modulem pro NITROX )

Základní set výstroje pro potápěče s kvalifikací OWD

 • potápěčská maska
 • potápěčské ploutve
 • potápěčské botičky
 • potápěčské rukavice
 • potápěčská kukla
 • potápěčský oblek – neoprenový mokrý nebo polosuchý
 • jacket, vyvažovací vesta či křídlo
 • dýchací automatika a octopusem – set
 • zátěžový opasek a zátěž
 • potápěčská lahev 12/15 litrů 220 barů
 • potápěčská svítilna
 • doplňková výstroj – potápěčská bojka, karabiny a spony, náhradní pásky a díly

KATALOG PRODUKTŮ MARES, klikni zde : www.mares.com

KATALOG PRODUKTŮ WATERPROOF, klikni zde : www.waterproof.eu

KATALOG PRODUKTŮ SCUBAPRO , klikni zde : www.scubapro.com

KATALOG PRODUKTŮ APEKS , klikni zde : www.apeks.cz

Ceník plnění VZDUCHEM – TRIDENT 400 klasik

 

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve : 19,- Kč 

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

potápěčská láhev 12 nebo 15 litrů – 200,- Kč / den

cena bez obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor po úhradě dlaších plnění

Zapůjčení plné láhve – příklad

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 428,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 485,- Kč

 

POTÁPĚNÍ S NITROXEM NA LOMU 2022

PŮJĆUJEME  12l LÁHVE S NITROXEM – EANx 32

 cena  zapůjšení láhve s EANx 32 :  464,- CZK

i do vaších lahví na objednání – 22 CZK / litr 200 bar

KURZ NITROX SSI

nabízíme kurz SSI Enriched air nitrox do 30m

jen 4 900,- CZK

jednodenní kurz s teorií a 2 ponory s nitroxem

 

 

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

potápěčská láhev 12 nebo 15 litrů – 200,- Kč / den

cena bez obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor po úhradě dlaších plnění

Zapůjčení plné láhve – příklad

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 428,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 485,- Kč

 

 

50% sleva z půjčovného ( mimo ceny za plnění lahví ) pro absolventy POTYA kurzů OWD a secializací SSI!

 

 

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 790,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

bez zapůjčení lahve se vzduchem : 990,- Kč / den

k setu účtován vzduch s lahví podle zvolené velikosti.

2.3 Jednotlivé části výstroje

– Maska, haupna, botičky, ploutve, rukavice nebo opasek :

 • jednotlivě za kus nebo pár : 50,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET

 • jednotlivě za kus nebo pár : 200,- Kč / den

Suchý oblek

 • za kus  : 350,- Kč  / den
 • plus podoblek : 150,- Kč / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg 5,- Kč  / den

 

Cesty za potápěním, paddleboarding a další aktivity Klubu potápěčů PotyaProdloužený víkend s potápěním

ŠPANĚLSKO – L´ESCALA

ve známe lokalitě  ostovů Medes …

středa 21. 9. – pondělí 26. 9. 2022

Program akce :

DOPRAVA – letecky – individuálně na www.eurowings.com

( po dohodě lze i přes POTYA )

21. 9. 2022 odlet Praha – Barcelona – EUROWINGS –  v 6:00 hodin

alternativa spoje : Praha – Barcelona : VUELING.com  v 12:55 hodin, bez zavazadla cca 105,- EUR

26. 9. 2022 odlet Barcelona – Praha – EUROWINGS – v 10:40 hodin

alternativa spoje : Barcelona – Praha : VUELING.com v 7:10 hodin, bez zavazadla cca 55,- EUR

Transport z letiště – individuálně  ( po dohodě lze i přes POTYA )

přílet EUROWINGS v cca 8:40 hodin , přesun do Lˇescala k ubytování , cca 110 km od Barcelony,

Doporučujeme auto půjčovnu FIREFLY , www.fireflycarrental.com. terminal El Prat číslo 2

cca 13:00 hodin – příjezd do L´escala

 

UBYTOVÁNÍ – individuálně rezervujte na www.booking.com nebo přes POTYA

Apartman hotel L´Escala Resort – link na booking.co klikni zde

Popis : apartmanový hotelový komplex s různými typy aprtmánů pro 2 až 5 ososb, zvolte vhodnou velikost. dle vašich požadavků.

Alternativa dle ýběru a nabídky : booking.com , 3Khome.com

termín nástupu k ubytování  L´Escala resort : od 16:00 hodin.

19:00 setkání na plánem potápění – příprava výstroje a vybavení.

ROZVRH POTÁPĚNÍ

čtvrtek

Ponor 1 – dopolední cca 8:00 hodin, ponor s lodi kapacita lodi 10 potápěčů

lokalita : Park Montgrí, seznamovací ponor na pobřežní linii národního parku Montgrí. Pro účastníky kurzu OWD P1 nebo specializace NITROX N1.

Ponor 2 – odpolední ponor od cc 13:00 hodin na pobřežní linii národního parku Montgrí. Ponor pro kurzisty OWD P2 nebo specializace DEEP DIVER D1.

Ponor 3 – od 20:00 hodin – noční ponor – lokalita Cala Montgo – pláž ( mimo balíček )

pátek

Ponor 4– dopolední ponor na lokalitě Las Islas Medes – pozor půjde o dvojponor na lokalitě rezervace ostrovů MEDES

lokalita : ostrovy Medes, ponor 1.  Ponor pro kurzisty OWD P3 nebo specializace DEEP DIVER D2.

Ponor 5 – odpolední navazující ponor na lokalitě Las Islas Medes – pozor půjde o dvojponor na lokalitě rezervace ostrovů MEDES

lokalita : ostrovy Medes, ponor 1.  Ponor pro kurzisty OWD P4 nebo specializace DEEP DIVER D3.

Sobota

Ponor 6 – dopolední cca 8:00 hodin, ponor s lodi kapacita lodi 10 potápěčů

lokalita : Park Montgrí,  ponor na pobřežní linii národního parku Montgrí. Závěrečný ponor pro účastníky kurzu OWD P5 nebo specializace NITROX N2.

Ponor 7 – odpolední ponor od cca 13:00 hodin na pobřežní linii národního parku Montgrí. Závěrečný Ponor pro kurzisty  specializace DEEP DIVER D3.

Ponor 8 – od 20:00 hodin – noční ponor – lokalita Cala Montgo – lod ( mimo balíček)

PŘEDBÉŹNÁ CENA  : celkem 3 dny potápění á 2 ponory / 6 celkem:

Baliček za 220,- EUR

potápění bude realizováno s SSI ORCA DIVING – Lescala

www.orcadiving.net

Plánované ponory budou vždy z lodi ( kapacita 12 potápěčů ) , vesměs jako dvojponory za den, zejmena pokud budou realizovany na divepointech útesů narodního parku Montgrí, jenž je součástí regionu ostvoů les Islas Medes.

Neděle

volný program – předletová bezpečnostní přestávka

Pondělí 26. 9.

odjez z apartmánů – 6:00 hodin, přesun na letiště do Barcelony

– vrácení pronajatých vozů, přesun na terminál.

let EUROWINGS – odlet 10:40, přílet do Prahy 13:00 hodin

nebo dle vašeho jiného alternativního spoje.

 

 

Ostrovy Las Islas Medes a národní park Montgrí

 

 

 

 

Hledáte místo pro Váš TEAM, pro Vaše teambuildingové aktivity, hledáte vyžití s vodními sporty?

NABÍZÍME NÁŠ AREÁL A NAŠE JEDNODENNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY …

– potápění, zkouška potápění s přístrojem

– paddleboarding, zakladní instruktáž jízdy na iSUP

– kajaking a rafting, závod na kanoiích PALAVA nebo RAFTU

– plavání a freediving, instruktáž pro správné nádechové potápění

Neváhejte nás kontaktovat, obratem se budeme prezentovat s nabídkou našich možností i s cenovou kalkulací. V rámci vaší akce jsme schopni zajistit také catering.

 

 

LETNÍ SEZONA 2022

červenec – srpen

Půjčovna stand up paddleboardů i SUP MISTRAL

ceník

1 hodina / board s padlem : 200,- Kč

1/2 hodiny / board s pádlem : 120,- Kč

možnost zapůjčení záchranné plovací vesty zdarma k boardu

Klub potápěčů Potya o.s.

Pd roku 2012 spavuje chod naší potápěčské základny  v Bořenné Hoře  i náš Klub potápěčů POTYA, je zaměřen na plánování a realizaci cest za potápěním, a to jak v rámci vyúky kurzů SSI,   i na nabídku zájezdů pro tzv. hotové potípěče po celém světě.

Po absolvování některého z kurzů u SSI POTYA získáte slevu na všechny pořádané zájezdy a cesty za potápěním v nabídce POTYA

Klubová karta WORLD OF POTYA – slevy 5%

Sleva z běžné ceny zájezdů na POTYA a nabídky My-shop POTYAklikni zde

WORLD OF POTYA

2/3 světového prostoru volného moře zvaného HIGH SEAS je podle úmluvy OSN z roku 1958 i Vaším domovem …

získejte účastí v kurzech u SSI POTYA  svůj vlastní PASSPORT , získejte inspiraci a identitu, která Vám nezadatelně dle mezinárodního práva patří …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt


Neváhejte a pište nám ještě dnes … 

DIVE CENTER-  SSI POTYA – N°722132

Bořená Hora 5 – centrum vodních sportů POTYA

264 01 Štětkovice u Sedlčan

 

Kontakt : Ing. Daniel Ryl, SSI Profesionál 69813

+420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

 

POTYA spol. s r.o., IČO 27399826, DIČ CZ27399826

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO 22612190, neplátce DPH

Šumberova 342/20, 162 00 Praha

  Kontaktní formulář