lom POTYA – Bořená Hora – ŠtětkovicePROVOZNÍ DOBA léto 2021

POZOR VE STRŘDU 28.7. 2021

BUDE PO CELY DEN

AREAL UZAVŘEN !!!

červenec – srpen

PONDĚLÍ – zavřeno

ÚTERÝ – zavřeno

STŘEDA – 12:00 až 19:00

ČTVRTEK – 12:00 až 19:00

PÁTEK – 12:00 až 19:00

SOBOTA – 9:00 až 19:00

NEDĚDLE – 9:00 až 19:00

poslední návštěvník bude v rámci provozní doby vpuštěn nejpozději do 18:00.

V případě tropických dní a státních svátků bude otevřeno i Pondělí a Úterý.

Potápěči na objednání.

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY !!!

Dotazy a rezervace ubytování : 604 555 983 nebo 603 265 976.

,

,

DIVE CENTRUM POTYA   Lom Bořená Hora

CENÍK 2021

od 1. 6. 2021

 

Denní vstupné  – potápění a freediving  :

Potápěč :  250,- Kč osoba / den

Dospělá osoba od 15 let včetně  seniorů a studentů : 100,- Kč osoba / den

Děti od 3 do 15 let : 60,- Kč /den

Děti do 3 let zdarma 

Parkování automobil : 30,- Kč /den

Půjčovna stand up paddleboardů

140,- Kč / hodina

80, Kč / 30 minut

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři výuky!
 Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravňující jí k samostatnému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
 
Upozornění – nepřijímáme platby platebními kartami! pouze v hotovosti na místě nebo předem na účet.

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU SE PSY I JINÝMI ZVÍŘATY !!!

( opravdu Vás s nimi dovnitř areálu nepustíme ! )

59a502c874b7a6005b261baa4cc32c78

 

Ubytování na lomu 2021

Kemping v areálu – vlastní stan, karavan nebo obytný vůz

a) místo stan : 200,- Kč / noc

b) karavan, obytný vůz : 300,- Kč / noc, připojení k 220V – 200, – Kč/ den

c) osoby ve stanu nebo karavanu, obytném vozu

100,- Kč / noc   za osobu, dospěla osoba od 15 let

60,- Kč / noc  za děti od 3-15 let,

děti do 3 let zdarma

Pozor – Přespávání pod širým nebem v areálu není možné ! Přespání v osobním voze je považováno jako přespání ve stanu.

Pronájem steak hause

Grilovací domek : 350,- Kč / den

Pronájem je možný pouze ubytovaným osobám a pro jejich vlastní potřebu. Zákaz poskytování komerčního stravování.

Při opuštění areálu do 10:00 hodin následující den po noclehu nebude účtováno denní vstupné na další den, které je uvedeno a hrazeno dle ceníku služeb samostatně.

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve :

jednodenní návštěvnící : 15,- Kč 

ubytované osoby a držitelé permanentek POTYA : 12,- Kč

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

Láhev 12 nebo 15 litrů – 100,- Kč / den – cena bez z obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor

plus vzduch : 15,- Kč  / litr objemu dané lahve

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 280,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 325,- Kč

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

s lahví bez vzduchu : 550,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

s lahví bez vzduchu : 850,- Kč / den

k setu účtován vzduch podle zvolené velikosti lahve!

2.3 Jednotlivé části výstroje

Maska, haupna, botičky, rukavice nebo opasek :

za kus nebo pár : 30,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET nebo ploutve :

za kus nebo pár : 100,- Kč / den

Suchý oblek

za kus s podoblekem : 450,- Kč  / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg :  5,- Kč  / den

 

PROVOZNÍ ŘÁD  – Potápění afreediving na lomu Bořená Hora

I. Provozovatel základny

Provozovatel :

Klub potápěčů POTYA o.s.

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

IČO : 22612190, neplátce DPH

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán volný pohyb psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel Klub potápěčů POTYA o.s.

V platnosti od 1. 1. 2015

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy potápění s instruktory NAUI – POTYA.czYoga & Fitness na iSUP59a502c874b7a6005b261baa4cc32c78

Cena půjčovného iSUP

80 Kč – 30 min / board

140 Kč – 60 min / board

možnost zapůjčky neoprenu k zapůjčenému boardu, možnost prodloužení jízdy o dalších 30 minut.

 

 

Akce a aktivity nalomu.czOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt


Fun

DIVE & iSUP CENTER POTYA

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplatce DPH

Bořená Hora 5 – kamenolom POTYA, 264 01 Štětkovice – Sedlčany

Kontakt : +420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

 

 

 

KUDY K NÁM ?

mapa viz / kudy k nám – link

Kontaktní formulář