lom POTYA – Bořená Hora – ŠtětkovicePROVOZNÍ DOBA 2020

Areál potápěčského cetra je otevřen od 28. 11. 2020

V SOBOTU A V NEDĚLI OD 9:00 DO 16:00 HODIN

v pracovních dnech možný vstup pouze po předchozí dohodě

na telefonu 603 265 976

Dotazy a rezervace ubytování : 604 555 983 nebo 603 265 976.

,

,

 

 

DIVE CENTRUM POTYA   Lom Bořená Hora

CENÍK 2020

od 1. 5. 2020

 

platné od 1. 5. 2020

1. Denní vstupné  – potápění a freediving  :

Potápěč :  250,- Kč osoba / den

Dospělá osoba od 15 let včetně  seniorů a studentů : 100,- Kč osoba / den

Dospělá osoba od 15 let včetně  seniorů a studentů od 17:00 hodin :  75,- Kč osoba / den

Děti od 3 do 15 let : 60,- Kč /den

Děti od 3 do 15 let od 17:00 hodin :  40,- Kč osoba / den

Děti do 3 let zdarma 

Parkování automobil : 30,- Kč /den

2. Vstupné pro ubytované : pobyt minimálně 2 dny s přepáním

Potápěč :  200,- Kč osoba / den

Dospělá osoba od 15 let včetně  seniorů a studentů : 80,- Kč osoba / den

Děti od 3 do 15 let : 50,- Kč /den

Děti do 3 let zdarma 

Parkování automobil : 30,- Kč /den

3. Půjčovna stand up paddleboardů

140,- Kč / hodina

80, Kč / 30 minut

Vstupné platí i osoby v kurzu potápění i instruktoři výuky!
 Osoby, které jsou v kurzu potápění a nemají ukončenou nějakou kvalifikaci opravňující jí k samostatnému potápění s přístrojem musí být nahlášeni jako potápěči – kurzanti pod dohledem svého instruktora, nebo jiné způsobilé osoby oprávněné k doprovodu potápějícího se s přístrojem. Instruktor je povinen podepsat Prohlášení instruktora o převzetí plné právní odpovědnosti za osoby ve své výuce.
CELOROČNÍ POTÁPĚČSKÁ PERMANENTKA 2019
2 000,- Kč / celkem 10 denních vstupů 
 
Časový limit vyčerpaní zvýhodněných vstupů, maximálně do 12 měsíců od data vystavení tedy data úhrady.
Permanentka je nepřenosná na jinou osobu.
Upozornění – nepřijímáme platby platebními kartami! pouze v hotovosti na místě nebo předem na účet.

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU SE PSY I JINÝMI ZVÍŘATY !!!

( opravdu Vás s nimi dovnitř areálu nepustíme ! )

59a502c874b7a6005b261baa4cc32c78

 

Ubytování na lomu 2020 

1. Ubytování v chatách

3 lůžková chata – 900,- Kč  / noc , kapacita 10 chat

5 lůžková chata – 1 500,- Kč  / noc, kapacita 2 chaty

Ubytování v chatách je možné pouze po celých chatách, nikoliv po jednotlivých lůžkách.

Postele jsou vybaveny prostěradly bez přikrývek a polštářů, nutno vlastní!

K ubytování v chatě v případě jejího vytápění je účtován poplatek za topení 100,- Kč  / noc.

2.  Kemping v areálu – vlastní stan, karavan nebo obytný vůz

a) místo stan : 300,- Kč / noc

b) karavan, obytný vůz : 500,- Kč / noc, včetně připojení k 220V.

c) osoby ve stanu nebo karavanu, obytném vozu

100,- Kč  za osobu / noc 

60,- Kč za děti od 3-15 let, děti do 3 let zdarma

Pozor – Přespávání pod širým nebem v areálu není možné ! Přespání v osobním voze je považováno jako přespání ve stanu.

Pronájem steak hause

Grilovací domek : 350,- Kč / den

Pronájem je možný pouze ubytovaným osobám a pro jejich vlastní potřebu. Zákaz poskytování komerčního stravování.

Při opuštění areálu do 10:00 hodin následující den po noclehu nebude účtováno denní vstupné na další den, které je uvedeno a hrazeno dle ceníku služeb samostatně.

Plnění lahví vzduchem

Plnění vzduchem na tlak 200 bar – 1 litr objemu láhve :

jednodenní návštěvnící : 15,- Kč 

ubytované osoby a držitelé permanentek POTYA : 12,- Kč

Pozor – Na zbytkový tlak v lahvi předané k nafoukání se nepřihlíží!

Půjčovna lahví a výstroje

1. Půjčovna lahví

Oproti zápůjčce vyžadujeme složení osobního dokladu nebo potápěčské certifikace, osobám bez příslušné potápěčské certifikace nebude výstroj zapůjčena!

Láhev 12 nebo 15 litrů – 100,- Kč / den – cena bez z obsahu vzduchu, lze opakovaně plnit pro další ponor

plus vzduch : 15,- Kč  / litr objemu dané lahve

– cena 12l se vzduchem na tlak 200 bar : 280,- Kč

– cena 15l se vzduchem na tlak 200 bar : 325,- Kč

2. Půjčovna výstroje

2.1 Celá kompletní výstroj + mokrý oblek

s lahví bez vzduchu : 550,- Kč  / den

2.2 Celá kompletní výstroj + suchý oblek

s lahví bez vzduchu : 850,- Kč / den

k setu účtován vzduch podle zvolené velikosti lahve!

2.3 Jednotlivé části výstroje

Maska, haupna, botičky, rukavice nebo opasek :

za kus nebo pár : 30,- Kč / den

Mokrý oblek 5+5 SET, Vyvažovací vesta BCD, Automatika SET nebo ploutve :

za kus nebo pár : 100,- Kč / den

Suchý oblek

za kus s podoblekem : 450,- Kč  / den

2.4 Potápěčská zátěž

Za 1 kus závaží v 1, 2 nebo 3 kg :  5,- Kč  / den

 

PROVOZNÍ ŘÁD  – Potápění afreediving na lomu Bořená Hora

I. Provozovatel základny

Provozovatel :

Klub potápěčů POTYA o.s.

odpovědná osoba : Ing. Daniel RYL

IČO : 22612190, neplátce DPH

II. Návštěvníci – potápěči a doprovod – hosté Klubu

Vykonávat potápění s přístrojem nebo freediving může pouze osoba – člen či host Klubu potápěčů POTYA, která je držitelem platné certifikace opravňující ji k přístrojovému potápění vystavené ji některou ze světově akreditovaných asociací přístrojového potápění.

Vstoupit do areálu základny může také osoba, která je osobou doprovodu certifikovaného potápěče jako hosta Klubu.

Pro osobu vykonávající FREEDIVING nebo STAND UP PADDLINGU platí výše uvedené přiměřeně shodně a je na ně Provozovatelem nahlíženo shodně jako na certifikovaného potápěče.

Potápění žáků v kurzu přístrojového potápění nebo freedivingu je možné pouze pod dohledem a zavedení oprávněného a certifikovaného INSTRUKTORA, a to v aktivním statutu u příslušné asociace. Instruktor přejímá veškerou odpovědnost za žáka – kurzistu. instruktor před zahájením vyuky předá jím podepsaný písemný seznam žáků ve vyuce, s plným jménem a datem narození každého z žáků.

III. Přístrojové potápění – oprávnění ke vstupu do vodní plochy

Přístrojové potápění na lomu je možné vykonávat pouze za vědomí a souhlasu provozovatele. Přístrojové potápění na lomu je zpoplatněno a provozovatel vyhlášeným tímto Provozní řádem základny POTYA určuje pravidla a podmínky pro bezpečné přístrojové potápění i provoz potápěčského centra.

Vykonávat přístrojové potápění na lomu POTYA mohou pouze osoby, jenž před zahájením potápění s přístrojem nebo FREEDIVINGU vyplnili a podepsali „Prohlášení o členství a porozumění zásadám bezpečného potápění a SUP“ a předložili svou platnou certifikaci potápěče k nahlédnutí Provozovateli.

Pokud nebude Provozovateli předložen osobou potápěče uznatelný a věrohodný doklad o jeho potápěčské kvalifikaci může Provozovatel odepřít vstup na základnu i neumožnit výkon přístrojového potápění.

Provozovatelem jsou akceptovány certifikace a oprávnění vystavené všemi obecně známými asociacemi přístrojového potápění.

IV. Areál základny POTYA – pohyb a omezení činností

Návštěvníkům základny, a to jak potápěčům, tak osobám jejich doprovodu, je umožněnu využívat zázemí základny a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách určených Provozovatelem.

Osoby, jenž jsou návštěvníky areálu jako hosté klubu jsou povinni chovat se přiměřeně a svým jednáním neomezovat využívání základny i vodní plochy jiným osobám.

Všichni návštěvníci jsou povinni zdržet se jednání vedoucí k poškození zařízení základny či věcí jiných návštěvníků areálu.

Je přísně ZAKAZÁNO vstupovat do míst označených jako DOBÝVACÍ PROSTOR LOMU, a to všem návštěvníkům.

V celém areálu základny je přísně zakázáno rozdělávat oheň či zřizovat místa ke grilování.

V areálu základny je zakázán volný pohyb psů i jiných domácích zvířat!

V případě poškození tohoto zařízení či věci jiných osob nebo znečištění vodní plochy či areálu odpadky bude požadováno finanční vyrovnání ztráty i vzniklých nákladů v plné výši.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat danou provozní dobu, pokyny obsluhy areálu a nařízení vedoucí k zajištění bezpečnosti nebo ochraně zdraví osob.

V případě zájmu ze strany potápěče o absolvování nočního ponoru, tedy ponoru, jenž by měl být zahájen po 18 hodině a svým trváním přesáhnout danou otevírací dobu základny je nutné konsultovat předem s Provozovatelem.

Provozovatel Klub potápěčů POTYA o.s.

V platnosti od 1. 1. 2015

Příjezd z Prahy:

a) varianta – směr po R4 na Příbram, sjedte na konci R4, křižovatka Příbram – Votice Benešov Tábor, následuje odbočení a jízda směr Sedlčany po silnici I. třídy číslo 18, pokračujte po této komunikaci až do Selčan cca 30 km, a dále projedte kruhový objezd v Sedlčanech přímo a pokračujte směrem na Votice, Benešov, Tábor až ke křižovatce Vojkov – Štětkovice ( cca 7 km za Sedlčany) , odbočte na této křižovatce vlevo na Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

b) varianta – směr D1 k sjezdu na Benešov po silnici číslo 3 až za obec Olbramovice, po projetí obcí Olbramovoice cca po 1000m, odbočte vpravo na silnici číslo 18 směr Sedlčany a pokračujte po této komunikaci až ke křižovatce s odbočkou do prava na obec Štětkovice, následuje příjezd k obci Sedléčko a železniční přejezd , tento přejezd přejedte a po cca 50M za ním odbočte vlevo, na obec Bořená Hora, po výjezdu z obce Sedléčko pojedete cca 1km až do vísky Bořená Hora, tu projedte, u zvonice na návsi se držte vpravo do kopce, po výjezdu z obce budete mít náš areál po cca 100m vlevo, vjedte do areálu branou v gabionové ohradě lomu po levé straně.

Vlakem až do Bořené Hory :

Praha – Olbramovice ( přestup na lokálku ) – Štětkovice ( Sedléčko ), pak cesta pěšky z nádraží k lomu cca 1 km – 15 minut.

 

mapicka_vetsi

Kurzy potápění s instruktory NAUI – POTYA.czHledáte nové dobrodružství pro Vás i vaše přátele?

http://www.divessi.com/data/Image/splash_images/slider_images/slider_image_diver2.jpg?timestamp=1430035856862

Vyzkoušejte si ponor na zkoušku u nás v lomu, objevte svět pod vodní hladinou :.)

Cena programu „Ponor na zkoušku“  1 200,- Kč / osoba

DOTAZY A BOOKING : 603 265 976 nebo na e-mail : potya@seznam

Doba trvání programu cca 2,5 hodiny. Možné pro zájemce starší 11 let.

– teoretická část, vystrojení a Váš první ponor s přístrojem na cca 25 minut

– skupinová cena pro 4 a více zájemců 1 000,- Kč / osoba

– cena včetně vstupného do areálu

Vyzkoušejte přístrojové potápění! Je to vaše šance objevit neznámé světy, poznat nové přátele a prožít jedinečné okamžiky. Neexistuje nic podobného. Potápění je mnohem jednodušší než si pravděpodobně myslíte! Buďte připraveni vychutnat si novou výzvu a ponořte se do nového světa!

Abyste si skutečně mohli vychutnat váš první podvodní zážitek, potřebujete průvodce, na kterého se můžete naprosto spolehnout. Kompetentní, dobře vytrénovaný SSI Dive Leader vás naučí vše, co potřebujete vědět. Pod jejich vedením se naučíte všechny potřebné dovednosti a budete se cítit pohodlně ve vybavení, které použijete během svého prvního podvodní dobrodružství. Začněte s SSI a získáte všechny výhody, které vám nabízí vzdělání od jedné z největších mezinárodních potápěčských asociací: celosvětové uznání a osvědčené vzdělávací metody v nejnovějších mediálních formátech. Jsme si jisti, že – jakmile to jednou vyzkoušíte, tak si potápění zamilujete! Poté, když budete ve svém podvodním dobrodružství pokračovat, stanete se certifikovaným potápěčem. Vaše Try Scuba certifikace je první krokem. Pokud v průběhu následujících šesti měsíců absolvujete výukový program Open Water Diver, bude váš ponor Try Scuba ve volné vodě uznán jako jeden z požadovaných ponorů.

 

 

Základní kurz pro Váší dobrodružnou cestu pod vodní hladinu

_MG_2362_resize

KURZ NAUI SCUBA DIVER

7 900,-  Kč 

cena danná včetně vstupů na základnu, zapůjčení výstroje i certifikačních poplatků. tedy konečná cena kurzu !

Neváhejte a kontaktujte nás s dotazy na telefonu : 603 265 976

Díky celosvětovému uznání je nejlepším způsobem, jak začít vaše scuba dobrodružství, stát se certifikovaným Open Water Diverem!
Díky dostatku času a osobnímu výcviku se ujišťujeme, že pohodlně pod vodou ovládáte všechny dovednosti a výstroj, kterou budete používat. Obecně se kurz Open Water Diver skládá ze 3 částí: teorie, výcvik v kontrolovaných podmínkách nebo v bazénu a ponory ve volné vodě.
Teorie
NAUI vzdělávací systém umožňuje volbu kdy chcete začít studovat, jakým tempem dle vašeho rozvrhu. V učebně a v bazénu si zopakujete vše co jste se již naučili.
Výcvik v kontrolovaných podmínkách nebo bazénu
Při vaší výuce v bazénu a ve volné vodě vám instruktor přizpůsobí výstroj tak, abyste se ve své „druhé kůži“ cítili pohodlně. Budete mít dostatečný výcvik a čas přizpůsobit se vodnímu prostředí, ještě než začnete s ponory ve volné vodě.
Ponory ve volné vodě
Provedete minimálně 4 ponory ve volné vodě a budete mít možnost si na vlastní kůži vyzkoušet vše, co jste se naučili při bazénových lekcích. (Volná voda může být definována jako otevřená vodní plocha, kde lze uskutečnit reálný ponor jako je například jezero či moře.)
Tady zábava končit nemusí! Pouze s trochou dalšího tréninku můžete pokračovat dále – představte si potápění k vrakům lodí, se žraloky nebo se můžete stát podvodním fotografem! Podívejte se, do jakých vzrušujících specializačních programů , se můžete zapojit. Toto je vaše šance posunout se na další stupeň vašich potápěčských dobrodružství.

KURZ PRO POKROČILÉ – NAUI AOWD

_MG_8474

Potápěčský kurz Advanced Scuba Diver je určen certifikovaným Scuba diverům, držitelům základní licence OWD.

4 900,-Kč

Je to kurz pokročilého potápění, který zásadním způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti potápěčů v takových oblastech, jako jsou efektivní pohyb pod vodou, potápění do větších hloubek, podvodní navigace, základy potápění v suchém obleku, potápění z lodi, noční potápění, potápění ve vlnách a proudech apod.

Kurz  kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky maximálně 30 metrů, ( dle standart a národním limitům až do 40m ).

Tento kurz navazuje na Základní potápěčský kurz Scuba diver, který je určen pro úplné začátečníky v potápění s limitem do 18m.

Cena je konečná a zahrnuje manuál, zapůjčení výstroje po dobu kurzu (mimo vybavení ABC-viz.níže), vzduch v láhvích, vystavení certifikace k potápění. V ceně nejsou zahrnuty  náklady související s ponory v rámci kurzu realizované mimo lom Bořená Hora, např. ponory na přání v lomu HORKA, Sasko, NSR cca 120 km z Prahy, reprezentuje celodenní výlet.

Yoga & Fitness na iSUP59a502c874b7a6005b261baa4cc32c78

Cena půjčovného iSUP

60 Kč – 30 min / board

100 Kč – 60 min / board

možnost zapůjčky neoprenu k zapůjčenému boardu, možnost prodloužení jízdy o dalších 30 minut.

 

 

YOGA na paddleboardu

6952371_orig

MODUL CVIČENÍ – 60 minut – cena 200,- Kč / osoba

TERMÍNY A REZERVACE NA :  604 555 983

KAPACITA modulu 10 – 12 osob, dostavte se cca 30 minut před začátkem cvičení

ede2914281ef1b42952a7821f9fd1878

Pádlujte ve stoje :.)

Ocitli jste se na stránkách věnovaných novému sportu pro všechny.

Jde o SUP – Stand Up Paddling – „Pádlování ve stoje“.

Evropa v posledních 3 letech zažívá doslova boom zájmu o vybavení pro SUP, zejména ve verzi nafukovacího provedení, označovaného jako iSUP.

Pro ovládnutí SUPu stačí vlastně jen umět plavat. Vše další už je jen otázkou krátkého zaškolení a cviku. Navíc nemusíte čekat na pěkné ani ošklivé počasí, nemusíte sledovat jestli fouká vítr, nebo jestli je bezvětří, projedete se jak po malém rybníce, tak i po velkém jezeře, stejně jako po řece, a po moři na malých i větších vlnách.

Sport i zábava pro nadšence, kteří si vyrazí sólo nebo ve skupince. Navíc mimo skvělou zábavu a relaxaci dává SUP možnosti posilování těla jak formou projíždky tak i formou fitness.

Stručně o SUP

K jízdě se používají plováky, zpravidla oválného tvaru s protiskluzovým povrchem horní paluby a s kýlovými ploutveni pro lepší udržení zamýšleného směru jízdy.

Plováky se produkují v různých délkách, velikostech. Hlavním parametrem je délka a tlouštka plováku. Lze říci, že výběr plováku pro Vás zaleží na Vaší váze a na vámi zamýšleném způsobu využívání ( fitness, race nebo jen relaxace ).

Delší a širší prkna mají dobrou stabilitu a jsou určeny zjména k jízdě po klidné vodě, případně pro váhově těžší jezdce. Menší a štíhlejší prkna jsou pro lehčí jezdce a pro jizdu ve vlnách. K dovádění a relaxaci jsou vhodná všechna.

Základním pohonem je pádlo, je delší než běžné a má zpravidla vychýlenou ploutech od osy pro lepší záběr ve vodě. Délka padla by měla o cca 15-20 cm převyšovat vaší tělesnou výšku. Výhodným řešením jsou pádla skládací nebo s flexiblně nastavitelnou délkou.

Hitem dneška jsou nafukovací SUP plováky a skládací pádla, protože toto vybavení lze velmi snadno transportovat kamkoliv a odpadá nutnost dopravy automobilem. V ceně nafukovacího plováku je zpravidla zahrnut v setu i batoh na přepravu a také opravarenský set.

Technika jízdy na SUP

Technika správného postoje a jízdy je poměrně snadná a rychle zvládnutelná. Stačí cca 30 minut procvičení a jezdec je schopen samostatné jízdy.

Paddler musí být v první řadě oblečen podle ročního období a teploty vody. I v nepříznivém či zimním období je tao věc řešitelné díky neoprenovým oblekům. Dalším vhodným vybavením jsou pevné neoprenové boty.

Při učení nejprve získáváme stabilitu v kleče a pádlujeme zkráceným pádlem. Následně, když již vmímáme stabilitu plováku, se můžeme postavit a zahájit jízdu i manevry ve stoje. Na prkně stojíme v místě jeho těžiště oběma nohama vedle sebe, ne za sebou!

Vybavení pro SUP i můžete prohlédnout a hlavně vyzkoušet na vodě na naší základně pro SUP v Bořené Hoře.

Akce a aktivity nalomu.czRC NA LOMU 2020

sobota 5. září 2020 od 13:00 hodin

Zveme vás do našeho areálu se zatopeným lomem na

STUDENTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

nabízíme studentům středních škol a učilišt tematický den zaměřený na sport a zábavu, konaný v rámci školních aktivit a výletů

V rámci jedno nebo či denního pobytu nabízime následující sportovní aktivity :

ZKOUŠKA POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM

Pod dohledem kvalifikovaného instruktora potápění budou míti studenti možnost se seznámit jak s technikou a výbavou nezbytnou k rekreačnímu potápění, tak i se základy teorie potápěčských kurzů. Samozřejmě budou míti možnost si vyzkoušet jaké to je dýchat pod vodní hldinou v krátkém ponoru v doprovodu instruktora.

Podmínka – věkový limitu od 15 let za písemného souhlasu k ponoru od zákonného zástupce u nezletilých.

ŠNORCHLOVÁNÍ  – FREEDIVING

Pro ty, kteří si netroufnou na ponor s přístrojem je tu možnost zdokonalit se v potápění na nádech, a to jak při šnorchlování nebo při freedivingu.

JÍZDA NA STAD UP PADDLEBOARDECH

Všichni učastníci programu sportovního dne budou míti mužnost absolvovat kratkou instruktáž jízdy na SUP, tedy jízdy na plováku ve stoje s pádlem v ruce.

KAYAKING A RAFTING

Pro zájemce je tu také možnost projíždy či výuky základů jízdy na kanoích nebo raftu Palava.

LUKOSTŘELBA

Možnost zkoušky z luků na terče, soutěž o titul Robina Hooda

Veškeré výše uvedené aktivity jsou provozovány za dohledu kvalifikovaného instruktora. V rámci programu budou všichni účastníci vybaveni veškerým sportovním vybavením včetně neoprenů při případném chladném počasí. Taktéž jsou k dispozici i ochranné plovací vesty a je zajištěn i dohled plavčíka. Studenti budou rozděleni do 4 až 5 členných skupin, tak aby se měli možnost vystřídat na všech nabízeních sportovních aktivitách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JEDNODENNÍ SPORTOVNÍ PROGRAM

Časový plán : 9:00 – 18:00 hodin

Kapacita centra až 40 studentů.

Cena denního sportovního programu :

390,- Kč s DPH za studenta.

Cena za výše uvedené aktivity, včetně výpůjčky výstroje a vstupného. Pedagogický doprovod školy je účasten ZDARMA.

Při vícedenním programu je cena za poskytnuté aktivity stanovena po dohodě dle danných požadavků zájemce v závislosti na počtu zůčastněných studentů.

Stravování

Stravování včetně oběda v místě je zajištěno po dohodě  orientační cena bědového hlavního jídla a polévky s dezertem dle volby

Příklad obědové menu : kuřecí řízek brambor, zeleninová polévka a bublanina : 90,- Kč porce.

Upřesněno dle konkrétních požadavků.

Ubytování

Ubytování možné v 3 lůžkových chatách s topením, celková kapacita až 40 lůžek. Možnost rozšířeného stravování o snídaně i večeře. Orientační cena noclehu se snídaní 250,- Kč s DPH / osoba a noc.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt


Fun

DIVE & iSUP CENTER POTYA

Klub potápěčů POTYA o.s., IČO : 22612190, neplatce DPH

Bořená Hora 5 – kamenolom POTYA, 264 01 Štětkovice – Sedlčany

Kontakt : +420 603 265 976, e-mail : potya@seznam.cz

 

 

 

KUDY K NÁM ?

mapa viz / kudy k nám – link

Kontaktní formulář